Uitnodiging najaars-ALV op 9 november a.s.

Staat woensdagmorgen 9 november al in je agenda? Dan is de najaars-ALV, die net als in 2021 tijdens de Nationale Sport Vakbeurs in Gorinchem plaatsvindt. Vanaf 07.30 uur zijn jullie welkom op het ledenontbijt, aangeboden door de organisatie van de Vakbeurs. De ALV begint om 09.00 uur en sluiten we af om 10.30 uur. Aanmelden voor de ALV kan via de link in dit artikel. Naast de vaste agendapunten, zoals het jaarplan en de begroting 2023, staat ook het voorstel van het verenigingsbestuur voor de aanpassing van de BSNC-structuur op de agenda.

Het afgelopen jaar heeft het verenigingsbestuur zich gebogen over het functioneren van de huidige verenigingsstructuur en over de BSNC in het algemeen. De BSNC is toe aan verandering, zo blijkt uit de evaluatie die bestond uit een ledenenquête, gesprekken met de leden van platforms, heisessies van het bestuur en een fysieke en twee online ledenconsultaties die de afgelopen weken hebben plaatsgevonden. De behoefte aan verandering is op hoofdlijnen samen te vatten in:

  1. De behoefte aan profilering van de BSNC als geheel
  2. De platformstructuur is ingewikkeld en kost veel energie
  3. De rol en positie van de BSNC evolueert

De voorstellen van het verenigingsbestuur over de veranderingen zijn in september tijdens de ledenconsultaties gepresenteerd. Het bestuur proefde draagvlak, met twee belangrijke vragen;

  • De wenselijkheid van verbreding van de verenigingsactiviteiten met binnensport
  • De positie van adviesbureaus en kennisinstellingen; mogelijkheid van een bedrijfslidmaatschap of partnerlidmaatschap

Het verenigingsbestuur benadrukt dat dit voorstel los staat van de nog (apart) op te starten verkenning aangaande de binnensport, maar dat deze structuurwijziging eventuele verbreding niet in de weg staat. In 2023 verwachten we de resultaten van deze verkenning en nadere besluitvorming in een ledenvergadering.

Over de positie van de adviesbureaus en kennisinstellingen vindt momenteel nog overleg plaats tussen het platformbestuur en de platformleden. Het Algemeen Bestuur vindt dat adviesbureaus en kennisinstellingen gewaardeerd volwaardig lid moeten blijven van de BSNC. Dit zal de zeggingskracht en vertegenwoordigende rol van de BSNC versterken.

Het laatste woord over deze voorstellen is natuurlijk aan de leden!

Voldoende redenen dus om naar de ALV te komen. Jouw aanwezigheid stellen we zeer op prijs.

Het ledenontbijt is vanaf 07.30 uur. De ALV is van 09.00-10.30 uur. Daarna is er volop gelegenheid om de beurs te bezoeken en of gasten te ontvangen als jouw bedrijf een stand heeft.

Noteer alvast: samen met de beursorganisatie, de gemeente Amsterdam en de gemeente Haarlem werken we aan de invulling van een inspiratiesessie over ‘de aanbesteding van de toekomst’. Deze sessie is van 12.00-13.00 uur.

Aanmelden voor de ALV kan via deze link. Graag uiterlijk woensdag 2 november, 17.00 uur. De stukken voor de ALV staan vanaf 2 november op www.bsnc.nl (achter de inlog).

 

 

Meer nieuws