Cursussen Grasveldkunde en Duurzaam onderhoud grassportvelden

Praktijkcentrum Sport & Golf van Ernst Bos organiseert in oktober en november de vernieuwde cursus Grasveldkunde en de cursus Duurzaam onderhoud  grassportvelden. Inschrijven kan nog. 

Cursus Grasveldkunde 

Op woensdag 19 oktober 2022 begint in Apeldoorn de 6-daagse cursus Grasveldkunde voor sportveldbeheerders, uitvoerders en aankomende adviseurs. Het programma biedt een stevige vakinhoudelijke verdieping op het gebied van grassen, bodem, waterhuishouding en bemesting van grassportvelden. Aan de hand van eigen veldwerk, analyserapporten en kengetallen krijgen deelnemers beter inzicht in het sturen op groeifactoren voor een betere veldkwaliteit door aanleg, renovatie en onderhoud. Actuele vraagstukken als klimaatadaptatie, monitoring en pesticidenvrij beheer zijn integraal in het programma verweven. Deze cursus gaat door, er zijn nog 2 plaatsen beschikbaar. 

  • Groepsgrootte: Max. 12 deelnemers. 
  • Informatie en aanmelding:   

W: https://pcsportengolf.nl/grasveldkunde-sportvelden-cursus/ 

E: info@pcsportengolf.nl   

T: +31 (6) 538 917 86. 

  

Cursus Duurzaam onderhoud grassportvelden 

Op donderdag 20 oktober 2022 begint in Rosmalen de 5-daagse cursus Duurzaam onderhoud grassportvelden, voor uitvoerende en toezichthoudende medewerkers. Alle gangbare en innovatieve onderhoudsmethoden voor een heel seizoen hoogwaardige grassportvelden komen uitgebreid aan bod. Extra aandacht gaat naar preventie en proactief onderhoud vanwege pesticidenvrij beheer en het veranderende klimaat. Naast noodzakelijke praktische kennis over gras, bodem, water en bemesting, wordt veel aandacht besteed aan het beoordelen van grasmat en toplaag. Beter inzicht in de kwaliteit van grasvelden helpt om problemen tijdig te signaleren. De cursus is niet gericht op machinevaardigheid. Deze cursus gaat door, er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. 

  • Groepsgrootte: Max. 12 deelnemers. 
  • Informatie en aanmelding:   

W: https://pcsportengolf.nl/duurzaam-onderhoud-grassportvelden-cursus/  

E: info@pcsportengolf.nl   

T: +31 (6) 538 917 86. 

Meer nieuws