Tot 1 mei 2022 voorstellen indienen voor BOSA maatregellijst 2023

Heeft jouw bedrijf ook een innovatief en milieuvriendelijk product (bedrijfsmiddel) dat niet gangbaar is in de sportsector, maar wel zijn werking heeft aangetoond? En wil je met je bedrijf een maatschappelijke bijdrage leveren aan het verduurzamen van de sportsector? Dan kan je tot 1 mei 2022 een voorstel indienen voor opname op de BOSA-lijst. Meer informatie en aanmelden.

Na acceptatie door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wordt het bedrijfsmiddel opgenomen op de BOSA maatregellijst voor 2023. Een aanvrager (meestal een sportvereniging) krijgt 30% subsidie. Geaccepteerde voorstellen zullen zo worden geformuleerd dat de maatregel omschrijving niet naar een (1) enkel bedrijf leidt dat een dergelijk product levert. De inzet van de BOSA regeling is dat de sportsector bij meerdere bedrijven vergelijkbare innovatieve producten kan gaan afnemen.

BSNC-leden bepalen zelf of zij namens hun bedrijf een voorstel indienen. Daarom informeren we jullie via dit bericht. Om te voorkomen dat de lijst te lang wordt, wordt zorgvuldig afgewogen welke maatregelen extra opgenomen worden.

Er zijn vier categorieën:
A. Energiebesparing (CO2 arm).
B. Toegankelijkheid.
C. Circulariteit
D. Klimaatadaptatie.

Als je behoefte hebt aan meer informatie, kun je contact opnemen met verenigingsmanager Hans Arends (06-21649594, h.arends@bsnc.nl) of het RVO (rvobosa@rvo.nl).

Meer nieuws