App Sportdrempelvrij brengt toegankelijkheid sportaccommodaties in beeld

Hoe toegankelijk zijn sportaccommodaties voor mensen met een beperking? Met de gratis app Sportdrempelvrij kunnen mensen met een beperking sportaccommodaties op hun toegankelijkheid beoordelen en hun ervaringen delen. 

 

SPORTDREMPEL VRIJ

Met steun van het Revalidatiefonds en het ministerie van VWS heeft het Mulier Instituut de app Sportdrempelvrij ontwikkeld. Met deze app kunnen sporters met een beperking, ouders of begeleiders van sporters met een beperking sportaccommodaties beoordelen op hun toegankelijkheid en hun ervaringen delen.

In opdracht van het ministerie van VWS monitort het Mulier Instituut de stand van zaken omtrent sportaccommodaties. Sinds de app Sportdrempelvrij is informatie over toegankelijkheid van de ruim 20.000 beschreven accommodaties deel van de inventarisatie. “Gehandicaptensport behoort al jaren tot ons werkterrein,” legt Caroline van Lindert, onderzoeker bij het Mulier Instituut, uit. “Met deze app is direct te zien hoe toegankelijk de accommodatie is volgens mensen die zelf een beperking hebben.”

In Zwembad Dijnselburg in Zeist werd de app Sportdrempelvrij voor het eerst uitgebreid getest. Jos Sprenkels van het Gehandicapten en Patiënten Platform Zeist was enthousiast. Hij heeft zelf een visuele beperking en nam als eerste de app in gebruik. “Mensen met een beperking die willen sporten, kunnen dat soms niet omdat zij niet weten hoe goed de sportaccommodatie bereikbaar of toegankelijk is en of je op de accommodatie wel goed geholpen kunt worden,” legde Sprenkels uit, die het zwembad het cijfer 8 gaf.

Met behulp van de input van de vrijwilligers uit het testpanel is de testversie van de app geëvalueerd op gebruiksmogelijkheden en op inhoud. Tijdens de Week van de Toegankelijkheid is de app gepresenteerd. Inmiddels is de app gratis beschikbaar voor Apple en Android.

De beoordelingen in de app geven mensen met beperking informatie over waar zij het beste zonder drempels kunnen sporten. Daarnaast maakt de app aan gemeenten, sportaccommodaties en verenigingen inzichtelijk hoe het met de toegankelijkheid van sportaccommodaties is gesteld. De beoordelingen zijn ook op de website te vinden.

Help mee om de toegankelijkheid van sportaccommodaties in beeld te brengen door de app Sportdrempelvrij te gebruiken of door mensen met een beperking of beheerders van sportaccommodaties op de app te wijzen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om over de gegevens van toegankelijkheid van uw sportaccommodaties te beschikken? Neem dan contact met ons op (info@sportdrempelvrij.nl).

Kijk voor meer informatie over de app op de website sportdrempelvrij.nl

Plaats een reactie