Studiedag: ‘Iedere situatie waar een keuze gemaakt dient te worden, vraagt om specifieke afwegingen!’

24 november jl. is de eerste van een tweetal BSNC studiedagen gehouden. Ingegaan is op de gegevens die nodig zijn om een verantwoorde keuze te kunnen maken voor een bepaald type sportveld. Natuurgrasvelden (speelvelden), WeTra velden (ook natuurgras), hybride velden en kunstgrasvelden zijn typen velden in Nederland.

Een eerste criterium waarop een keuze wordt gebaseerd is de bespelingintensiteit. Is een natuurgras speelveld ruwweg tot 300 uur belastbaar, zo is een kunstgras veld ruwweg tot 1000/1200 uur belastbaar. Voorwaarde daarbij is wel dat de constructie en toplaag voldoen aan geldende NOC-NSF normen voor de verschillende typen velden. Een tweede belangrijk criterium van invloed op de keuze is de beleving van de gebruiker. Waar oudere gebruikers nog sneller voor natuurgras kiezen zal de jongere generatie eerder voor kunstgras willen gaan. Thema’s als gezondheid, niveau van sportbeoefening, de leefomgeving en zo meer spelen een rol bij de beleving. Vaak echter meer gestoeld op emotie dan op ratio.

Een derde belangrijk criterium dat van belang is bij de keuze is de milieubelasting van een veldtype. Zaken als besluit bodemgebruik, Zorgplicht, Reach en Green Deal passeren de revue. Aan de hand van informatie omtrent gebruikte materialen, productie en onderhoud, levensduur en recycling mogelijkheden kan middels een levenscyclusanalyse (LCA) inzicht worden verkregen over de milieudruk van typen velden. Afhankelijk van keuzes en aannames bij de LCA komt ofwel natuurgras ofwel kunstgras als beste uit de bus. Het beoordelen van dit resultaat veronderstelt enige deskundigheid.

Als vierde criterium is er het alom bekende prijskaartje. Afhankelijk van onder andere gebruik en de levensduur en hoe de kosten uit te drukken (op jaarbasis of per gebruiksuur) komt de ene keer natuurgras en de ander keer kunstgras als goedkoopste uit de bus. Met de opgedane kennis hebben de aanwezigen van de studiedag een casus uitgewerkt. Naast het feit dat de groep buitengewoon plezierig was heeft de dag inzichten verschaft in welke informatie nodig is om een verantwoorde keuze te kunnen maken. Het mag echter duidelijk zijn dat iedere situatie waarin een keuze gemaakt dient te worden om specifieke afwegingen vraagt!

Maurice Evers (Dutch Outdoor Concepts/Lumbricus), lid van de commissie Gras BSNC

 

Plaats een reactie