Ledenvergadering 20 november 2015

De ledenvergadering van de BSNC is, zoals altijd, in een constructieve, gemoedelijke sfeer verlopen. Tijdens deze ledenvergadering namen we afscheid van onze voorzitter Pleun Lok. Na een schriftelijke stemronde is Frank van der Peet benoemd tot voorzitter van het bestuur van de BSNC.

Na een aantal jaren is de discussie rondom de vraag waar de BSNC voor staat afgerond door het vaststellen van het strategisch profiel. Dit heeft zich vertaald in de volgende missie:

De BSNC is het kennis- en innovatieplatform voor buitensportvoorzieningen

We ontwikkelen vakinhoudelijke kennis over aanleg, onderhoud, beheer en exploitatie van buitensportvoorzieningen én maken deze toegankelijk. We initiëren en bevorderen innovaties en ontmoetingen. Ook stimuleren we een effectieve samenwerking in de branche. We dragen bij aan kwalitatief hoogwaardige buitensportvoorzieningen en dienen daarmee het gemeenschappelijke belang van onze leden. Zodat de sportvoorzieningen bespeelbaar, duurzaam en veilig zijn voor alle gebruikers.

Deze missie is verwerkt in het door de leden goedgekeurde meerjarenbeleidsplan 2016-2018 en het jaarplan voor 2016.

De volgende ledenvergadering is op vrijdag 22 april.

Meer nieuws

Plaats een reactie