SBIR-subsidie voor milieuvriendelijke sportvelden

Op 1 april is de SBIR call “Milieu Vriendelijke Sportvelden” online gegaan. De call richt zich op twee vraagstukken die in de sportsector spelen, ten eerste de circulariteit van kunstgras sportvelden en het tweede vraagstuk is de uitwerking van de Green Deal Sportvelden en het milieu vriendelijk beheren van zowel kunstgras als natuurgras velden. Ondernemers kunnen uiterlijk op 20 mei (9.00 uur) een subsidieaanvraag indienen. Op donderdag 18 april vindt er een informatie bijeenkomst plaats over deze nieuwe call.

Oproep voor ondernemers om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen voor de ontwikkeling van milieuvriendelijke sportvelden.

De oproep is voor 2 thema’s:

  1. Hoogwaardig recyclebare kunstgras sportvelden
  2. Bescherming tegen onkruiden en andere problemen op sportvelden

Fase

SBIR werkt als een gefaseerde competitie. Waarbij per fase telkens de ondernemingen met de beste plannen doorgaan. Een overheidsdienst identificeert een specifieke uitdaging en stelt een budget beschikbaar. De bedrijven met de meest kansrijke haalbaarheidsonderzoeken (fase 1) krijgen opdracht hun product verder te ontwikkelen (fase 2). Daarna kan het bedrijf de innovatie zelf op de markt brengen (fase 3). De overheid kan als eerste klant (launching customer) de innovatie toepassen.

De oproep is voor fase 1: haalbaarheidsonderzoek. Voor uitleg van de fasen en de procedure, zie pagina ‘Hoe werkt SBIR?’.

Budget

Het totaalbudget voor beide thema’s is € 2.800.000.

  • Voor thema 1 Hoogwaardig recyclebare kunstgras sportvelden is het totaalbudget € 1.750.000 waarvan € 250.000 voor Fase 1 en €1.500.000 voor fase 2.
  • Voor thema 2 Bescherming tegen onkruiden en andere problemen op sportvelden is het totaalbudget € 1.050.000 waarvan  € 250.000 voor Fase 1 en € 800.000 voor fase 2.

Een offerte indienen

Van 1 april 2019, 9:00 uur tot en met 20 mei 2019, 9:00 uur kan u een offerte indienen. Alle documenten voor de verschillende fasen van de aanbestedingen vindt u op mijn.rvo.nl.

Informatiebijeenkomst

Op donderdag 18 april 2019 van 15:00 – 17:30 uur organiseert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) in Den Haag een informatiebijeenkomst. U kunt zich hiervoor (graag zo spoedig mogelijk) aanmelden via een e-mail naar sbir@rvo.nl, met vermelding van uw gegevens en welke personen de bijeenkomst zullen bijwonen.
Het programma van de informatiebijeenkomst ziet er globaal als volgt uit:

  • 15:00 tot 17:00 uur: Presentaties ministerie van VWS, RVO.nl (SBIR-procedure en Octrooicentrum) en gelegenheid tot het stellen van vragen.
  • 17:00 tot 17:30 uur: Napraten en netwerken met een drankje

Adres: Prinses Beatrixlaan 2, 2595 AL Den Haag. Denk aan het meenemen van een geldige Rijkspas of een geldig identiteitsbewijs (paspoort, nationale identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument). Bij de rijksoverheid geldt een identificatieplicht.

Oproep

Kunstgrassportvelden zijn een nuttig product voor de sport, maar maatschappelijk gezien kleven er veel nadelen aan. De kunstgrasvelden zijn onder meer niet hoogwaardig te recyclen.

Inkoop en onderhoud van sportvelden ligt veelal bij gemeenten. Gemeenten hebben als eigenaren de behoefte aan een veilig en 100% hoogwaardig en economisch rendabel recyclebaar kunstgrassportveld dat valt binnen een gesloten systeem.

Daarbij gaat het bij het kunstgrassportveld niet alleen over de kunstgrasmat zelf maar het totale systeem inclusief sporttechnische laag en fundering.
In dit geval is VWS nauw betrokken bij de financiering en het onderhoud van nieuwe sportvelden doordat investeringen in sportvelden worden opgenomen in de Specifieke Uitkering Stimulering Sport (SPUK) en de Subsidieregeling Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties (BOSA).

Het is de uiteindelijke bedoeling dat VWS in deze regelingen eisen aan gemeenten en sportverenigingen zal stellen om zo de toepassing van circulaire sportvelden nog verder te stimuleren.

In 2015 is de Green Deal gewasbeschermingsmiddelen op sportvelden overeengekomen. Ook BSNC heeft zich verbonden aan deze Green Deal. De afspraken uit de Green Deal worden nu opgenomen in de Routekaart Duurzame Sport. Daarbij is geconstateerd dat er een gebrek is aan beschikbaarheid van cultuurtechnische maatregelen tegen onkruiden, ziekten (schimmels) en plagen (emelten). Gebruik van laag-risico gewasbeschermingsmiddelen en biociden is ook onderdeel van de afspraken in de Green Deal.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) daagt ondernemers daarom uit om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen voor de ontwikkeling van milieuvriendelijke sportvelden.

Voor de volledige informatie van de verwijzen we u door naar de gehele oproeptekst op Tenderned.

 

Plaats een reactie