Reminder! BSNC Webinar ‘Naar klimaatbestendig watermanagement’

Klik hier om u aan te melden voor het Webinar!

Op dinsdag 22 september (10.00-11.30 uur) organiseert de BSNC een Webinar over watermanagement en beregening. Een actueel onderwerp vanwege de klimatologische veranderingen, beleid dat waterschappen meer en meer gaan voeren en de uitdaging voor de branche om met te veel of te weinig water om te gaan bij het onderhoud van sportvelden.

Het programma
Centraal in het Webinar staan de uitdagingen om in Nederland in de toekomst te zorgen voor voldoende zoetwater, voor alle gebruikers en functies (dus ook de sportbranche).

Ruud Bartholomeus (Principal Scientist, team Ecohydrologie bij KWR, en verbonden aan Wageningen Universiteit) legt uit hoe we op regionaal en lokaal niveau toe moeten naar zelfvoorziening en een zo efficiënt mogelijke benutting van de zoetwaterbronnen. Ook bespreekt hij hoe verschillen tussen extreme droogte en piekbuien met wateroverlast, leiden tot wateroverschotten en hoe we daarmee om kunnen gaan.

Eric Gloudemans (beleidsadviseur bij de Unie van Waterschappen) gaat verder in op deze zogenaamde watertransitie, waarbij de drinkwaterbedrijven en waterschappen een belangrijke rol spelen. Eric vertelt over hoe de waterbeheerders omgaan met klimaatverandering, hoe zij zich daar op voorbereiden en wat dit voor invloed heeft of (kan) gaan hebben op het onderhoud en beheer van sportvelden. Ook licht hij het Deltaprogramma toe waarin men anticipeert op de klimaatverandering en werkt aan maatregelen om Nederland blijvend te beschermen tegen overstromingen, droogte en wateroverlast.

Mark Timmerman (Managing director bij Pro GrasS Europe), sluit het Webinar af. Hij maakt de vertaling van wetenschap en beleid naar de specifieke uitdagingen voor de sportbranche. Immers de tekorten en overschotten hebben invloed op het onderhoud van grassportvelden en kunstgrasvelden en de kwaliteit van het irrigatiewater. Hoe zorgen we dan in de sportbranche dat er minder tekorten zijn? Hoe gaan we efficiënter om met het beschikbare water? Wat vraagt dat van de inrichting van sportparken, de opbouw en het onderhoud van de velden?


Aan de deelname zijn geen kosten verbonden.

Klik hier om u aan te melden voor het Webinar!

 

Overige BSNC Webinars (data binnenkort bekend!)

Oktober: Infill materialen en de zorg voor het milieu
November: De meerwaarde van Integrated Pest Management (IPM) bij pesticidevrij beheer van sportgrasvelden
December: Europese regelgeving over microplastics en de betekenis voor kunstgrasvelden

Meer nieuws