Platform Adviesbureaus en Kennisinstellingen krijgt steeds meer vorm

Het BSNC-Platform van Adviesbureaus en Kennisinstellingen timmert aan de weg. Het orgaan ontwikkelt zich onder leiding van voorzitter Mark de Jong en de overige bestuursleden Piet Kranendonk en Jan-Willem Groot met rasse schreden tot een serieus overlegorgaan. De opbouwfase verloopt voorspoedig.

De kartrekkers Mark (Malsen Advies & Contracting), Piet (ASC Sports & Water) en Jan-Willem (SGS Intron) zijn enthousiast aan de slag gegaan. Hun doel is helder: ze willen van het platform -in navolging van de PABA (Platform Aannemers  Buitensport Accommodaties)een succesvol orgaan maken. “De afgelopen maanden zijn flinke stappen gezet”, vertelt Mark enthousiast. “Natuurlijk moeten we nog wat sleutelen aan de structuur en de organisatie meer handen en voeten geven. Als voorzitter zou ik het bijvoorbeeld prettig vinden als het bestuur van het platform uitbreidt tot een vijfkoppig gezelschap. Zo zijn er nog wel meer zaken die we nog moeten regelen. Dat gaat zeker lukken. De bedoeling is dat we met het platform één keer per kwartaal vergaderen.”

Mooie opsteker
Kersvers BSNC-lid ASC Sports & Water was was sterk voorstander van een overlegorgaan voor adviesbureaus. Het voorstel van directeur Ben Moonen van de branchevereniging om dit te organiseren onder de vlag van de BSNC leidde tot de huidige samenwerking. In de tweede helft van vorig jaar vonden twee bijeenkomsten plaats. “De eerste meeting stond in het teken van de oprichting van het platform”, gaat Mark verder. “Tijdens dat overleg bleek dat er bij de adviesbureaus en kennisinstellingen binnen de BSNC veel draagvlak is voor een eigen ‘praatclub’. Dat was een mooie opsteker. De kracht van de branchevereniging is de brede opzet met de ledengroepen aannemers, gemeenten en sportbedrijven, leveranciers en adviseurs en kennisinstellingen. Er is echter ook behoefte om onderling met collega’s te sparren over actuele onderwerpen. Het merendeel van de adviesbureaus en kennisinstellingen heeft zich aangesloten bij het platform. Terwijl we nog in de opbouwfase verkeren en pas enkele maanden onderweg zijn. Ik vertrouw erop dat ook de overige bedrijven binnen onze ledengroep mee gaan praten. Hoe meer animo, hoe beter.”

Prangende kwesties
Tijdens de tweede meeting van het platform werd al inhoudelijk over de actuele en meest prangende kwesties gesproken. “We zijn meteen de diepte ingegaan. Het ging onder meer over de kwaliteit van de sportsector”, benadrukt Mark. “Centrale vraag  was: wat speelt en leeft nu in de markt? Want er gebeurt van alles. Denk maar aan de discussies over infill van SBR naar aanleiding van de Zembla-uitzending, de normering, zorgplicht en renovatie. Een heel goed moment dus voor het opstarten van het platform. Natuurlijk heeft ook de uitzending van Zembla in oktober stof doen opwaaien. Daarin ging het over kunstgrasvelden met een onderbouw van lava-rubber en zand-rubber. De stelling van de programmamakers was dat de bodem verontreinigd was. Waarbij vooral zink en kobalt zouden uitlogen. Ook een hot issue dat zorgt voor veel gespreksstof.”

Mark vervolgt: “Belangrijk thema binnen het platform vormt het omgaan met al deze uitdagingen. Zit er veel verschil in de benadering en aanpak van de verschillende adviesbureaus en kennisinstellingen? Bijvoorbeeld als het gaat om de risico’s van infill-materialen en de duurzaamheid van kunstgrasmatten. Waarom adviseert de ene partij om te kiezen voor velden met infill van SBR en een ander voor kurk of een andere vorm van renovatie. Door het uitwisselen van argumenten en praktijkervaringen over zo’n kwestie én het delen van kennis leren we veel van elkaar. Bovendien komen we onderling tot concrete resultaten om de gemeenten en verenigingen nog beter van dienst te zijn. Daarom heeft een platform echt meerwaarde.”

De adviesbureaus en kennisinstellingen hebben naar aanleiding van het platformoverleg inmiddels al een actielijst opgesteld. Mark hierover: “Die lijst moeten we nog wel verder uitwerken voordat we er mee naar buiten treden. We hechten er veel waarde aan om de uitkomsten van onze bijeenkomsten terug te koppelen naar de overige ledengroepen. De indeling in platforms leidt hopelijk tot een betere besluitvorming binnen de BSNC. We hebben als platform oog voor het algemeen belang. Zoals het hoort bij een branchevereniging. Uiteindelijk profiteren we er allemaal van als het goed gaat met de sportsector.”

 

 

 

Meer nieuws

Plaats een reactie