VHG, BNSC en Cumela vragen Tweede Kamer om duidelijkheid

VHG, BNSC en Cumela vragen Tweede Kamer om duidelijkheid

Per 1 januari 2020 wordt geen gebruik meer gemaakt van gewasbeschermingsmiddelen en biociden op sportvelden, met uitzondering van beschreven situaties conform Integrated Pest Management (IPM). Dat zijn de ambities van de partners in de Green Deal Sportvelden. Deze kan een mooi vervolg krijgen in het Nationaal Sportakkoord. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat – één van de partners binnen de Green Deal – zal hierover nog deze maand een brief sturen aan de Tweede Kamer. Dat bleek tijdens de landelijke dag Green Deal Sportvelden die woensdag 10 april plaatsvond op de KNVB-campus in Zeist. De dag werd georganiseerd door BSNC, Vewin, Branchevereniging VHG en CUMELA Nederland.

Een omvangrijk gezelschap van gemeenteambtenaren, beheerders, sport-vertegenwoordigers en leden van brancheorganisaties kwam in Zeist bij elkaar om kennis uit te wisselen over het chemievrij beheren van sportvelden.

Geen gewasbeschermingsmiddelen en biociden meer

De sportsector zet zich in om vanaf 2020 geen gewasbeschermingsmiddelen en biociden meer te gebruiken op sportvelden. Wat is de impact voor sporters, verenigingen en beheerders van het terugdringen van deze middelen op sportvelden? Moeten we ons zorgen maken nu het gebruik ervan aan banden wordt gelegd of moeten we juist de mogelijkheden zien? Die vragen stonden centraal tijdens de bijeenkomst. De deelnemers werden bijgepraat over de huidige stand van zaken en denkrichtingen voor de komende jaren. Ook werd dieper ingegaan op wat de Green Deal Sportvelden voor verenigingsbestuurders en beheerders van sportvelden betekent.

Subsidie Milieuvriendelijke Sportvelden

Mede door het Nationaal Sportakkoord is op 1 april een ‘SBIR-innovatiecall’ geopend. Een subsidiemogelijkheid voor ondernemers, onder andere voor milieuvriendelijke maatregelen tegen onkruiden en andere problemen op sportvelden. Een prima impuls om de ambities van de Greendeal waar te maken, zo oordelen de Green Dealpartners. 

Integrated Pest Management per 2020

De partners hebben tot nu toe gewerkt aan het in kaart brengen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, een programma om innovaties te stimuleren en een aanpak voor chemievrijbeheer op basis van Integrated Pest Management (IPM) vanaf 2020. Ook is een handreiking ziekten, plagen en onkruiden in ontwikkeling en is er een opleiding in voorbereiding.

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Egbert Roozen, directeur van Branchevereniging VHG, telefoon: (030) 659 55 50.

Foto: De organisatoren van de landelijke dag Green Deal Sportvelden, van links naar rechts: Nico Willemsen (CUMELA Nederland), Ben Moonen (BSNC), Mirja Baneke (Vewin) en Rien van der Spek (Branchevereniging VHG).

Over Branchevereniging VHG

Branchevereniging VHG behartigt de belangen van de ondernemers in het groen. Bij VHG zijn in totaal 1.100 bedrijven aangesloten. Zij zijn actief in de aanleg, renovatie en het onderhoud van particuliere en bedrijfstuinen, openbaar groen, dak- en gevelbegroening, interieurbeplanting en het boomspecialistische onderhoud.
VHG wil namens de branche de gesprekspartner zijn die maatschappelijke en economische meerwaarde van groen onder de aandacht brengt bij politiek, institutionele partijen en burgers. De branche streeft maatschappelijk verantwoord ondernemen na en levert met haar diensten een bijdrage aan de kwaliteit van de leefomgeving en de gezondheid van mensen. VHG legt vanuit dat oogpunt ‘de groene verbindingen’ naar mens en maatschappij.

Over BSNC

BSNC is de Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek. Als kennis- en innovatieplatform zet BSNC zich in om de kwaliteit van de Nederlandse sportvelden te verhogen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met voorzitter Edward van der Geest,
telefoon 06 22 52 85 23.

Over CUMELA Nederland

CUMELA Nederland is de brancheorganisatie voor ondernemers in groen, grond en infra. Ruim 3.000 Nederlandse bedrijven in cultuurtechnische werken, grondverzet en infra, agrarisch loonwerk en meststoffendistributie vormen de cumelasector.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nico Willemsen, beleidsmedewerker & secretaris Grondverzet en Cultuurtechniek, telefoon 06 22 52 98 05.

Over Vewin

Vewin is de vereniging van drinkwaterbedrijven in Nederland. De 20 bedrijven zorgen ervoor dat overal in Nederland 24/7 kwalitatief hoogwaardig drinkwater geleverd wordt.

Zie voor meer informatie ook www.greendealsportvelden.nl

 

Meer nieuws

Plaats een reactie