Ben Moonen neemt afscheid als directeur van BSNC

Ben Moonen neemt afscheid

Ben MoonenNa 15,5 jaar neemt Ben Moonen per 1 juni afscheid als directeur van de Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek. ‘Een bewuste keuze zodat ik meer ruimte kan geven aan mijn bedrijf Sportsubsidie.nl. Toch is het ook een hele stap om echt afscheid te nemen. Ik heb al die jaren met ontzettend veel plezier gewerkt bij de BSNC.’

‘Het was een dynamische en afwisselende tijd’, blikt Ben terug. ‘Het zijn de mensen die de vereniging maken. Daarom ben ik er trots op dat de mensen -die in 2004 betrokken waren bij de oprichting – nog steeds actief zijn. Door de week beconcurreren deze mensen elkaar als het ware, maar binnen de BSNC werkt iedereen samen. Het was een eer en een genoegen om daarbij als een soort smeeroliemannetje te mogen functioneren en te zorgen dat alles loopt. En: te zorgen dat de vereniging bij elkaar blijft.’

BSNC gegroeid

De BSNC is in alle opzichten gegroeid. Ben: ‘Inderdaad: van 25 leden naar ongeveer 150 leden. In het begin was de vereniging behoorlijk kwetsbaar. Bijna alle uitvoering van ideeën en plannen gebeurde op vrijwillige basis. Als secretaris ondersteunde ik iedereen zoveel mogelijk. De professionaliseringsslag, de komst van Janine en de verhuizing naar Houten zijn goed geweest.’

Ben ziet ook een uitdaging voor de toekomst: ‘De diversiteit van de vereniging is een kracht én een uitdaging. Samen staan de leden voor veilige en kwalitatieve sportvelden. Dat belang moet blijven prevaleren. Daarom moet je als directeur naar mijn overtuiging niet te veel een haantje zijn en juist willen verbinden. Dan houd je alle bevlogen kikkers in de kruiwagen.’

Bonden

Het moeilijkste vond Ben om soms met de vuist op tafel te slaan. ‘Ik heb het af en toe gedaan, maar dat is inderdaad niet mijn hobby. Er wordt vanuit de bonden wel eens met argusogen naar de BSNC gekeken, maar is er geen grond voor argwaan. Je kunt zoveel voor elkaar betekenen. Gelukkig constateer ik wel dat we de laatste jaren veel zichtbaarder zijn en ministeries ons zien als een serieuze gesprekspartner. Maar daar is ook nog winst te behalen. Dat is een mooie uitdaging voor Edward, de nieuwe voorzitter.’

Bijeenkomsten

Het allerleukste vond Ben de vele bijeenkomsten die de leden van de BSNC bijeen brachten. ‘Het landelijke debat Sport, de platformbijeenkomsten, de demo- dagen, de Dag van de Sportaccommodatie, de Kennisdagen en nog veel andere bijeenkomsten. Het geeft veel energie om deze te organiseren. Eigenlijk is iedere bijeenkomst een soort van reünie. Heel gaaf. Ook ben ik trots op de vele onderzoeken die BSNC door de jaren heen heeft gedaan en die veel nieuwe kennis opleverden voor de branche. Denk aan de onderzoeken naar uitspoeling van meststoffen, bodemleven of de verspreiding van microplastics.’

Meer nieuws

Plaats een reactie