Oproep: kandidaten Toetsingscommissie!

Toetsingscommissie

Binnenkort start de nieuwe Toetsingscommissie. Deze commissie bereidt opdrachten voor waar werkgroepen mee aan de slag gaan en bewaakt het proces dat de werkgroepen doorlopen. Ook draagt deze commissie zorg voor de inhoudelijke toetsing van de objectiviteit en de kwaliteit van producten die de werkgroepen opleveren. Daarnaast adviseert de commissie het hoofdbestuur over de instelling van nieuwe (platform-overstijgende) werkgroepen. En: organiseert zij calls voor onderzoek, beoordeelt ze onderzoeksvoorstellen en adviseert ze het hoofdbestuur over de besteding van het onderzoeksbudget.

Samenstelling

In de toetsingscommissie -onder leiding van een onafhankelijk voorzitter (de verenigingsmanager)- hebben maximaal 2 leden per platform zitting. Houd je van een uitdaging en lijkt het je wat? Neem dan voor 1 juli 2019 contact op met de onafhankelijk voorzitter van deze commissie, Hans Arends via 06-21649594 of via info@bsnc.nl. Behoefte aan meer informatie, Klik dan hier.

Verzamelen juiste input

Om goede input te verzamelen voor het bepalen van nieuwe opdrachten en het eventueel oprichten van nieuwe werkgroepen, is tijdens de ledenvergadering van 22 maart besloten om jaarlijks tenminste twee inspiratiesessies te organiseren. In deze inspiratiesessies -waarvoor leden zich kunnen aanmelden- praten we over actuele zaken binnen de branche, genereren we ideeën en betrekken we leden bij de planvorming.  Jaarlijks houden we in ieder geval een sessie over gras en een sessie over kunstgras. Ook is het mogelijk dat we sessies organiseren over specifieke thema’s, zoals bijvoorbeeld studie en scholing. Een werkgroep kan na een inspiratiesessie een bepaald thema verder uitwerken.

Ledenvergadering

Tijdens de ledenvergadering is ook besloten de commissies Gras, Kunstgras, Onderzoek, Studie en Scholing, PR & Communicatie op te heffen. In plaats van de commissies komen de eerder genoemde inspiratiesessies en richten we een nieuwe toetsingscommissie in. Deze toetsingscommissie krijgt zoals gezegd een centrale rol binnen de organisatie binnen de BSNC. Zo formuleert deze commissie de opdracht van de werkgroepen en toetst de producten van de werkgroepen.

Meer nieuws

Plaats een reactie

X