Toetingscommissie: levert goede energie op én dient branche-brede belangen

Met de structuurwijziging van de BSNC is de Toetsingscommissie in het leven geroepen. Frenk Stoop en Sander Akkerman, beiden lid van deze commissie, delen hun ervaringen tot nu toe.

De Toetsingscommissie heeft een centrale rol binnen de organisatie van de BSNC. De commissie bereidt opdrachten voor waar werkgroepen mee aan de slag gaan en bewaakt het proces dat de werkgroepen doorlopen. Ook draagt deze commissie zorg voor de inhoudelijke toetsing van de objectiviteit en de kwaliteit van producten die de werkgroepen opleveren. Daarnaast adviseert de commissie het hoofdbestuur over de instelling van nieuwe (platform-overstijgende) werkgroepen. En: organiseert zij calls voor onderzoek, beoordeelt ze onderzoeksvoorstellen en adviseert ze het hoofdbestuur over de besteding van het onderzoeksbudget.

Bewust lid

Sander meldde zichzelf heel bewust aan voor de commissie. “Klopt, ik was niet erg gelukkig met de structuurwijziging van de BSNC en het opheffen van alle commissies. Maar goed, de beslissing was genomen, dan moet je daar ook naar handelen en er het beste van maken. De Toetsingscommissie -een hele wezenlijke- is nu de enige commissie binnen de BSNC, waarin ook alle disciplines vertegenwoordigd zijn. Dat vind ik belangrijk. Ik wil bovendien graag wat doen voor de BSNC. Daarom heb ik me aangemeld.”

Frenk vult hem aan: “Ik heb -net als Sander- altijd met heel veel plezier in de commissie Kunstgras gezeten. Ook een hele brede commissie. Het is jammer dat deze niet is teruggekomen. Ik vind innovatie erg belangrijk. Met de Toetsingscommissie zit je aan de voorkant van innovatie. Dat spreekt me aan. En deze commissie is inderdaad breed gedragen doordat alle platforms vertegenwoordigd zijn. Ik leer nu ook over andere thema’s die spelen, zoals natuurgras. Dat levert voor mezelf ook weer nieuwe input op. Dat is voor mij de reden dat ik ‘ja’ gezegd heb, toen ik gevraagd werd om deel te nemen aan de Toetsingscommissie.”

Goede energie

Sander: “De sessies leveren net als destijds met de Kunstgrascommissie altijd goede energie op. Er is altijd wel iemand van die verstand van een bepaald onderwerp heeft. Daardoor kunnen we ook kritische vragen stellen en alle kanten van een onderwerp belichten. Daardoor steek je er inderdaad zelf ook altijd wat van op.” Frenk: “Klopt, in de commissie zitten serieuze mensen, waardoor er snel en opeenvolgend gereageerd wordt. Het feit dat de leden onderwerpen indienen, is prima. We doen als BSNC alles voor en met de leden. Aan de hand van een bepaald template zetten we als commissie de onderwerpen goed neer en beoordelen we de vraag of het onderzoeksvoorstel en kunnen we gefundeerd advies geven. Soms vragen we om extra verduidelijking.”

Onderzoeksvoorstellen

Sander: “Op dit moment behandelen we met name onderzoeksvoorstellen. Dat geeft mij soms het gevoel dat we een verlenging zijn van de Onderzoekscommissie. Wellicht verandert dat nog. Door corona lopen dingen nu sowieso anders. De wereld verandert op dit moment erg snel. Zo ben ik benieuwd wat er op Europees niveau wordt besloten ten aanzien van infill. Dat zal voor onze branche veel impact hebben. Zeker is dat we als Toetsingscommissie onze platforms goed willen vertegenwoordigen en branche-breed bezig willen zijn.

Door de platformstructuur binnen de BSNC is er meer verzuiling ontstaan. Het is de uitdaging van deze commissie dat we ook zorgen dat we de branche-brede belangen blijven dienen. Natuurlijk hopen we ook dat leden ons weten te vinden en ons concrete uitdagingen gaan voorleggen. Daar spelen we graag op in.”

Frenk: “We zijn ook nog een beetje aan het zoeken naar de terugkoppeling met de platforms en de communicatie door de commissie. Iedereen doet dat nu op zijn eigen manier. De website biedt ook een basis om te delen wat we doen, maar wellicht is het ook handig als de leden onze verslagen kunnen terug lezen op een andere online plek. Het is overigens voor mij wel vanzelfsprekend dat communicatie ook betekent dat iedereen een ‘breng en haal-plicht’ heeft. Het is te gemakkelijk als mensen zeggen dat ze niet geïnformeerd zijn. Als je iets wil weten, stel dan gerust je vraag!”

Sander Akkerman
Frenk-Stoop
Frenk Stoop

Meer nieuws