Onderzoeksidee over het terugdringen van het gebruik van chemie?

BSNC is als mede-ondertekenaar nauw betrokken bij de Green Deal Sportvelden. Doel van de Green Deal is dat we in 2020 de sportvelden chemievrij kunnen beheren. Om dat voor elkaar te krijgen, gaan we aan de slag met onderzoek, innovatie en het delen en ontwikkelen van kennis. We weten dat er allerlei partijen zijn die al goede ideeën hebben. Die horen we graag. Heb je een idee voor een onderzoeks- of innovatieproject? Meld deze aan bij de BSNC. Dan bespreken we samen de mogelijkheden om dit op te nemen in het uitvoeringsplan van de Green Deal.

Oproep onderzoeksvoorstellen

BSNC stimuleert dat de sportsector onderzoek doet naar relevante kennisvragen en innoveert. De basis vormt onze strategische onderzoeksagenda. Het idee hierbij is dat de BSNC zich opstelt als projectbureau en subsidieverstrekker. Heb je een onderzoeksidee en zoek je financiering? Denk dan ook aan de mogelijkheden die de BSNC te bieden heeft.

We roepen leden en partijen buiten de vereniging op om onderzoeksvoorstellen in te dienen voor 1 maart a.s. Wil je weten hoe dit te doen klik dan hier!

Plaats een reactie