Tag

#onderzoeksidee #terugdringengebruikchemie #GDS #GreenDeal
BSNC is als mede-ondertekenaar nauw betrokken bij de Green Deal Sportvelden. Doel van de Green Deal is dat we in 2020 de sportvelden chemievrij kunnen beheren. Om dat voor elkaar te krijgen, gaan we aan de slag met onderzoek, innovatie en het delen en ontwikkelen van kennis. We weten dat er allerlei partijen zijn die...
Lees verder
X