Nieuw! Richtlijnen Toegankelijkheid Buitensportaccommodaties

Sportvoorzieningen moeten ook toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Stichting Onbeperkt Sportief en BSNC hebben daarom samen de Richtlijnen Toegankelijkheid Buitensportaccommodaties opgesteld. De Richtlijnen omschrijven de toegankelijkheidseisen van buitensportaccommodaties en maken deze concreet en toepasbaar voor ontwerpers en bouwers van deze accommodaties.

Sport en bewegen draagt bij aan een hogere kwaliteit van leven, voor mensen met of zonder beperking. De afgelopen jaren is er veel vooruitgang geboekt in het realiseren van een infrastructuur voor het sporten en bewegen voor mensen met een beperking. Bij een aantal doelgroepen is er ook een voorzichtige toename zichtbaar. De toegankelijkheid van de sportaccommodaties blijft echter achter, terwijl het een belangrijke randvoorwaarde is om sport en bewegen voor mensen met een beperking mogelijk te maken.

“Eén op de tien Nederlanders heeft een lichamelijke beperking en juist voor hen willen wij letterlijk drempels verlagen om te kunnen sporten,” aldus Willemijn Baken, directeur Onbeperkt Sportief, en Ben Moonen, directeur BSNC.

Klik hier voor een digitale versie van de Richtlijnen.

De ontwikkeling van de richtlijnen is mede mogelijk gemaakt door bijdragen vanuit het Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) en Revalidatiefonds. NSGK zet zich in voor een samenleving waarin kinderen en jongeren met en zonder handicap samen leven (zie: www.nsgk.nl). Het Revalidatiefonds wil een samenleving waarin mensen met een lichamelijke beperking volwaardig kunnen participeren en een zo zelfstandig mogelijk leven leiden (zie: http://www.revalidatiefonds.nl/).

 

logo_nsgklogo-revalidatiefonds

 

 

Plaats een reactie