Day

december 15, 2015
Sportvoorzieningen moeten ook toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Stichting Onbeperkt Sportief en BSNC hebben daarom samen de Richtlijnen Toegankelijkheid Buitensportaccommodaties opgesteld. De Richtlijnen omschrijven de toegankelijkheidseisen van buitensportaccommodaties en maken deze concreet en toepasbaar voor ontwerpers en bouwers van deze accommodaties. Sport en bewegen draagt bij aan een hogere kwaliteit van leven, voor...
Lees verder