Niet-gevalideerde infillmatrix in omloop

Omdat er veel vragen in de markt leven ten aanzien van de verschillende infillmaterialen, heeft BSNC in samenwerking met VSG en KNVB het initiatief genomen om enkele kennisproducten over dit onderwerp te ontwikkelen, waaronder een infillmatrix. Ons is ter ore gekomen dat een concept-versie van deze matrix al door sommige verenigingen en gemeenten gebruikt zou worden. Door middel van dit artikel benadrukken we dat deze concept-versie incompleet is en dat de data niet zijn gevalideerd. Met deze versie is een objectieve, op onderzoek gebaseerde afweging dus niet mogelijk. We verwachten een definitieve infillmatrix dit najaar te kunnen publiceren. We houden u op de hoogte.

Meer nieuws

Plaats een reactie