Lid van het BSNC-hoofdbestuur: voor de zetel Gemeenten & Sportbedrijven

Wij zoeken: een verbinder met een heldere visie, een collegiaal bestuurder en een vertegenwoordiger voor het bestuur van de BSNC

Ben je werkzaam bij een gemeente of sportbedrijf en wil jij graag jouw talenten inzetten voor de vereniging? Dan is deze bestuursfunctie misschien iets voor jou!

Waarom een zetel Gemeenten & Sportbedrijven?
Het hoofdbestuur is verantwoordelijk voor het beleid, de organisatie en de activiteiten van de branchevereniging. De leden willen dat de samenstelling van het bestuur een afspiegeling is van de vereniging. Ieder bestuurslid heeft als taak de belangen van de BSNC te behartigen én de vereniging waar gewenst te vertegenwoordigen.

In het kader van de herijking van de bestuurlijk organisatie is in de ledenvergadering van november 2017 besloten dat platforms een zetel hebben in het bestuur en een kandidaat kunnen voordragen.

In het bestuur is er op dit moment geen vertegenwoordiging vanuit het platform Gemeenten & Sportbedrijven. Het platform heeft, op basis van de statuten artikel 8.2, de mogelijkheid een voordracht in te dienen door vijf of meer gewone leden. Deze voordracht moet vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

Aandachtsgebieden
Binnen het hoofdbestuur zijn verschillende aandachtsgebieden benoemd. Ieder bestuurslid heeft een eigen aandachtsgebied. Het hoofdbestuur maakt onderling afspraken over de verdeling en invulling van de verschillende aandachtsgebieden.

Herken je jezelf?
Naast het BSNC-lidmaatschap ben je werkzaam bij een gemeente/sportbedrijf. Daarnaast ben je iemand die beschikt over de volgende competenties en vaardigheden:

 • Integer;
 • Verbinder;
 • Relevante opleiding en ervaring. Minimaal HBO denk- en werkniveau;
 • In staat zijn om -vanuit het branchebelang- strategisch te denken en te handelen en initiatieven te nemen;
 • Bij voorkeur opererend op directie-/managementniveau binnen de eigen werkorganisatie;
 • Aantoonbare kennis en ervaring op het terrein van aanleg, onderhoud en/of beheer van buitensportvoorzieningen;
 • Overtuigingskracht;
 • Aanjager en inspirator;
 • Bestuurlijke ervaring is een pré.

Wat vraagt deze uitdaging van je?
Om inzicht te geven in de taakbelasting van deze bestuursfunctie geven we hieronder indicatief aan met welke overlegmomenten je per jaar rekening moet houden:

 • Circa 6 vergaderingen van het hoofdbestuur
 • 2 ledenvergaderingen
 • Circa 4 vergaderingen van het desbetreffende platform
 • Vergaderingen van het platformbestuur en eventuele commissies/werkgroepen
 • BSNC congressen (bijvoorbeeld seminars of praktijkdagen)
 • Daarnaast voer je als bestuurslid waar nodig overleg met stakeholders zoals NOC*NSF, ministeries of sportbonden.

Goed om te weten
Je wordt als bestuurslid door de ledenvergadering benoemd voor een periode van 3 jaar en bent eenmaal herkiesbaar.

Wil je meer informatie?
Neem contact op met directeur Ben Moonen, T 06-22528523

Meer nieuws

Plaats een reactie