Met buiten- en binnensport nadenken over scenario’s brede branchevertegenwoordiging

Op 7 september j.l. organiseerde Bureau Drijver en Partners in opdracht van de BSNC een brainstormbijeenkomst, waarin zij met de deelnemers -BSNC-leden en vertegenwoordigers vanuit de binnensport- verkenden welke scenario’s er zijn om te komen tot een brede branchevertegenwoordiging van de binnensport en de buitensport. De komende weken worden verschillende scenario’s uitgewerkt en begin oktober besproken met het verenigingsbestuur. Op de najaars-ALV van de BSNC worden de uitkomsten gepresenteerd en het standpunt van de BSNC-leden gevraagd.

Meer nieuws