Masterbestek kunstgras

Een drietal bedrijven (Hypercube, KYBYS en advocatenbureau Damsté) zijn voornemens om een kunstgrastender te organiseren. Ter voorbereiding daarop vinden momenteel diverse bijeenkomsten plaats om mogelijk geïnteresseerden te informeren. Bij voldoende interesse, komt de tender op de markt. Hoewel BSNC hier niet bij betrokken is, volgen we deze ontwikkeling met aandacht. Als brancheorganisatie staan we neutraal tegenover tenders en andere vormen van clustering.

Waar we wel zorgen over hebben is wat deze tender gaat betekenen voor de kwaliteit van de sportaccommodaties. We pleiten er daarom sterk voor om in de aanbesteding veel aandacht te besteden aan kwaliteitscriteria, zodat er kunstgrasvelden komen waarop een lange tijd goed en veilig gesport kan worden. Als het criterium ‘laagste prijs’ dominant wordt, dan vrezen we dat de kwaliteit onder druk komt te staan. Een ander aandachtspunt is de juridische haalbaarheid van de tender. Diverse juridisch deskundigen geven daarover verschillende signalen af. Advies aan de initiatiefnemers is om dat nauwkeurig te onderzoeken, om problemen in de toekomst te voorkomen.

Plaats een reactie