Tag

#kunstgras #masterbestek
Een drietal bedrijven (Hypercube, KYBYS en advocatenbureau Damsté) zijn voornemens om een kunstgrastender te organiseren. Ter voorbereiding daarop vinden momenteel diverse bijeenkomsten plaats om mogelijk geïnteresseerden te informeren. Bij voldoende interesse, komt de tender op de markt. Hoewel BSNC hier niet bij betrokken is, volgen we deze ontwikkeling met aandacht. Als brancheorganisatie staan we neutraal...
Lees verder