Brabantse subsidie voor precisiebemesting

Een groot deel van het Brabantse oppervlaktewater bevat teveel stikstof en/of fosfaat. De provincie Noord-Brabant vindt het daarom belangrijk om te investeren in precisiebemesting en stelt daarvoor tijdelijk een subsidieregeling open. In totaal stelt de provincie € 4 miljoen beschikbaar. Bij een investering van meer dan € 20.000 is 40% subsidie mogelijk. De hoogte van de subsidie is minimaal € 8.000 en maximaal € 40.000. Aanvragen kunnen van 2 november tot en met 11 december 2015 worden ingediend. De provincie verleent subsidie voor hulpmiddelen om:

  • onnodige overlappingen bij het bemesten te voorkomen;
  • mest en kunstmest dichter bij de wortels te brengen en nauwkeuriger te doseren;
  • het stikstof- en fosfaatgehalte van mest te meten tijdens het uitrijden;
  • slechte plekken in kaart te brengen zodat de teler gericht maatregelen kan nemen.

Meer weten? Klik HIER.

Plaats een reactie