KYBYS.ING maakt comeback als lid van BSNC

Wie in het ledenoverzicht van de BSNC naar de letter K ‘scrollt’, valt het meteen op: de naam KYBYS staat twee keer vermeld. Een foutje? Nee, het gaat hier om twee verschillende bedrijven. KYBYS BV in Boxtel, Heemstede en Zeist én KYBYS.ING in Meppel. 

Jarenlang vormden ze samen één bedrijf. Sinds een jaar opereren ze volledig onafhankelijk van elkaar. Het bedrijf uit Drenthe is nu terug van weggeweest als BSNC-lid. Tot grote tevredenheid van directeur-eigenaar Sander Akkerman. “Heel fijn om met KYBYS.ING Adviseurs en Ingenieurs weer deel uit te maken van de branchevereniging. Het voelt als een warm bad”, zegt Sander. “We hebben het contact met de overige leden gemist. Ik was eerder actief binnen de branchevereniging. Onder meer als lid van de BSNC-commissie Kunstgras. Nu ga ik aan de slag bij het platform adviseurs. Eerst stond ik sceptisch tegenover het oprichten van eigen clubs in de branchevereniging. Omdat het juist zaak is dat we als ledengroepen samen optrekken en met één mond spreken richting de buitenwereld. Ik was bevreesd dat we met het oprichten van de platforms onze eigen belangen voorop gingen stellen. Ik hoor echter goede berichten over de manier waarop de platforms functioneren. Dat wil ik graag zelf ervaren. Vandaar dat ik me aansluit bij de groep van adviseurs.“

Stokpaardje
Sander laat er geen gras over groeien. Hij heeft meteen al een stokpaardje dat hij graag wil berijden. “Ik zou graag zien dat de verschillende platforms kandidaten voor de BSNC-commissies aandragen. Nu is het zo geregeld dat de commissies nieuwe leden zelf aanwijzen. Daarnaast is het van belang dat alle platforms evenredig -dus eerlijk verdeeld- vertegenwoordigd zijn in de commissies en werkgroepen. De leden die hierin actief zijn, informeren hun achterban vervolgens over hetgeen er besproken is in de vergaderingen”, stelt Sander. “De meerwaarde van het lidmaatschap van de BSNC is en blijft echter het delen van kennis. We kunnen veel leren van elkaar. Met een duidelijk doel: samen met alle ledengroepen de buitensport naar een hoger niveau tillen.”

Specialist
KYBYS.ING is een specialist op het gebied van het creëren van hoogwaardige sportaccommodaties. “We vertalen de wensen van de opdrachtgever en gebruikers naar haalbare plannen. Of het nu gaat om natuurgrasvelden, kunstgrasvelden, atletiekbanen of gravelbanen. Zolang het buiten is heeft KYBYS.ING er verstand van”, zegt Sander. ,,We vervullen hierbij de rol van onafhankelijke adviseur met actuele kennis van de markt en de spelers. We voeren opdrachten uit voor de inrichting en herinrichting van accommodaties, voeren meerjaren onderhouds- en investeringsplannen uit en doen kwaliteitsbeoordelingen en keuringen. Ook maken we beheerplannen. We zijn betrokken bij onder meer sportvelden en –accommodaties op het gebied van voetbal, hockey, tennis, atletiek, korfbal, handbal, honkbal en softbal. Daarnaast ook golfbanen, vissteigers en speelvoorzieningen.”

Meer informatie via www.kybys-ing.nl

Meer nieuws

Plaats een reactie