Drukbezochte BSNC-bijeenkomst laat zien: Branche wil samen staan voor kwalitatieve kunstgrassportvelden

Een bomvolle zaal op donderdag op 14 december in congrescentrum Papendal laat zien dat het thema ‘kunstgrassportvelden’ hoog op de agenda staat. Aanwezig zijn ruim 150 professionals van gemeenten, adviesbureaus, aannemers en leveranciers. Zij gaan deze middag onder leiding van dagvoorzitter Huub Keijzers in gesprek over de ontwikkelingen op het vlak van milieu, duurzaamheid en kwaliteit.

Als eerste trapt Patrick Balemans af. Namens de KNVB geeft hij een toelichting op de visie van de sportbonden op borging van kwaliteit en speelplezier. De KNVB is hierover in gesprek met de Atletiekunie, de Korfbal- en Hockeybond, NOC*NSF en VSG. De mensen in de zaal luisteren aandachtig naar zijn verhaal. Tijdens het vragenrondje spreken diverse mensen zich uit dat er voldoende draagvlak moet zijn en er meer aandacht moet zijn voor de communicatie. Met name kleinere gemeenten voelen zich niet vertegenwoordigd en zien grote uitdagingen.

Aansluitend delen Arjan Knottnerus (Tarket Sports/FieldTurf ), Ton de Kroon (Adviesbureau R.I.E.T.) en Mark Valstar (Gemeente Westland) hun mening over de huidige kwaliteit en hoe we deze verder kunnen verhogen. Duidelijk wordt dat de betrokken partijen kunnen werken aan het vergroten van het vertrouwen in elkaar. Dan ontstaat er meer ruimte voor het daadwerkelijk vergroten van de kwaliteit en het realiseren van innovaties. Ook de beschikbare budgetten spelen daarbij een belangrijke rol.

Na de pauze is het tijd voor de interactieve sessies. Ook hierbij is het overal volle bak. Gert-Jan Kieft (namens de Commissie Kunstgras van de BSNC) geeft een toelichting op de infillmatrix. Sinds Zembla ligt de keuze van infillmateriaal onder een vergrootglas. Kies je voor rubbergranulaat van gemalen banden, TPE, EPDM, polyetheen, kokos of kurk? En wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende materialen?

Gosewin Bos en Edward van der Meijden (van het Platform Aannemers van de BSNC) gingen in op de Procescertificering en de kwaliteit van de aannemer. Belangrijke vragen waarop zij antwoord gaven: Hoe kun je het proces van de aannemer kwalitatief beoordelen? Hoe onderscheiden aannemers zich?

Marcel Bouwmeester (gemeente Utrecht), Henrie Bekkers (gemeente Den Bosch) en Ben Moonen (directeur BSNC) gaven een toelichting op een branchebreed zorgplichtdocument. Uit onderzoek van BSNC blijkt dat een deel van de infill in bermen terecht komt. Opdrachtgevers hebben een zorgplicht om de bodem niet te verontreinigen. De autobandenbranche heeft daarvoor een zorgplichtdocument opgesteld, gericht op rubbergranulaat van banden. Ook BSNC doet aanbevelingen om verspreiding van infill te voorkomen. Tijdens deze sessie werden deze aanbevelingen nog eens toegelicht én gingen de aanwezigen in gesprek of er één compleet en gedragen zorgplichtdocument moet komen voor het gehele kunstgrasveld.

Na drie ronden sloot Anja Verschoor (onderzoeker RIVM) het inhoudelijke deel van de middag af met een toelichting op het onderzoek naar de effecten van kunstgrasvelden en rubbergranulaat op het milieu.

Als toetje verzorgt Gerrit de Koe een bijna cabareteske blik op het werkveld. De kern van zijn verhaal: neem je verantwoordelijk en werk vooral met elkaar samen. Alleen samen bedenk je passende oplossingen voor de toekomst! Een uitspraak waar ook voorzitter Frank van der Peet van BSNC zich in kan vinden. Hij sluit de bijeenkomst af en kijkt tevreden terug op een sprankelende middag.

Presentaties

Klik HIER voor de presentatie van de plenaire sessie.

Deelsessies

Klik HIER en HIER voor de presentatie De infillmatrix en hoe kies je passend infillmateriaal?’ door Gert-Jan Kieft

Klik HIER voor de presentatie Procescertificering en de kwaliteit van de aannemer door Gosewin Bos en Edward van der Meijden.

Klik HIER voor de presentatie ‘Naar een branchebreed zorgplichtdocument?’ door Henrie Bekkers, Marcel Bouwmeester en Ben Moonen

Meer nieuws

Plaats een reactie