KUNSTgres plenair; Routekaart verduurzaming sportsector, resultaten en uitdagingen

De Routekaart Verduurzaming Sportsector is op 4 oktober een van de onderwerpen tijdens het plenaire programma van KUNSTgres.  Keynote speaker Rik van Kraaij, namens het RVO als programmamanager verantwoordelijk voor de Routekaart, laat ons zien wat er de afgelopen twee jaar gebeurd is en hoe de sportsector daarmee bijdraagt aan de doelen van het Klimaatakkoord. Ook geeft hij een doorkijk naar de plannen voor 2023 en 2024.

Op 4 oktober organiseert de BSNC KUNSTgres, het kunstgrascongres van de BSNC voor de branche. Tot en met 4 oktober besteden we in onze nieuwsbrief aandacht aan het programma. In dit artikel informatie over de plenaire inleiding over de Routekaart Verduurzaming Sportsector.

Sinds januari 2020 is de Nederlandse sportsector aangehaakt bij het Klimaatakkoord en aan de slag gegaan met verduurzamen. Om die ambitie kracht bij te zetten, hebben de verschillende partijen, waaronder de BSNC, de handen ineengeslagen, de Routekaart Verduurzaming Sport’ ondertekend en daaraan uitvoering gegeven. Daarmee willen wij een bijdrage leveren aan het hoofddoel van het Klimaatakkoord, dat Nederland in 2030 49% minder broeikasgassen uitstoot dan in 1990. In 2050 moet 95% gereduceerd zijn. Naast de CO2-reductie zijn ook afspraken gemaakt over het vergroten van het circulair gebruik van materialen, het uitbannen van gewasbeschermingsmiddelen en over klimaatadaptieve uitdagingen.

De sportsector kan impact hebben, want het gaat in Nederland om 10.000 sportaccommodaties die door 22.000 sportverenigingen en sportondernemers gebruikt worden en die samen maar liefst zo’n 5,7 miljoen vierkante meter beslaan.

Rik van Kraaij, namens het RVO als programmamanager verantwoordelijk voor de Routekaart, laat ons zien wat er de afgelopen twee jaar gelukt is en hoe de sportsector dus bijdraagt aan de doelen van het Klimaatakkoord. Ook is de tussenbalans opgemaakt en zijn de (bijgestelde en nieuwe) plannen bekend voor 2023 en 2024. Daarmee krijgen we een beeld waar we ons als branche de komende jaren op kunnen of misschien wel moeten richten, hoe we daar een bijdrage aan kunnen leveren en met wie we dit samen op kunnen pakken.

Inschrijven voor KUNSTgres

Deelname voor BSNC-leden is gratis. Niet leden betalen € 195,00.  Schrijf je nu in. Je hoeft je niet aan te melden voor een deelsessie. Op de dag zelf maak je de keuze aan welke deelsessies je wilt deelnemen.

Wij dragen bij aan de volgende SDG’s:

Meer nieuws