Gebruiksverbod gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw weer van kracht

Het wettelijke verbod op het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw is sinds 8 juli 2022 weer van kracht. Voor sportvelden gelden weer, nadat IPM is toegepast, de uitzonderingen die tot 24 november 2020 van toepassing waren. Via deze link kun je het artikel lezen dat de BSNC eerder publiceerde over het verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en hoe hier mee om te gaan bij het beheer van sportvelden.

Ondertussen hebben diverse media gereageerd op het besluit van de Hoge Raad dat leidde tot de vernietiging van het arrest, waardoor het gebruiksverbod op gewasbeschermingsmiddelen door professionals buiten de landbouw per 8 juli 2022 weer van kracht is.

Voor geïnteresseerden hierbij de link naar het artikel dat eerder door de Fieldmanager is geschreven. Ook Cumela (link naar nieuwsbericht) en de Nederlandse Golf Federatie (link naar notitie) hebben er  aandacht aan besteed.

Als er vanuit de BSNC-leden specifieke vragen zijn over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op sportvelden, mail je vraag dan naar info@bsnc.nl. De Taskforce IPM Sportvelden, waarin de BSNC, Cumela en de VHG met elkaar samenwerken, pakt dit op en komt met antwoorden.

Meer nieuws