KUNSTgres deelsessie & Meet Up (1 november). Het kunstgrassportveld als duurzame energiebron (Collectorveld)

Op 4 oktober organiseert de BSNC KUNSTgres, het kunstgrascongres voor de branche. In dit artikel lichten we de deelsessie over het duurzaam opwekken van energie en warmte door een kunstgrassportveld (Collectorveld) toe. Op dinsdag 1 november organiseert het consortium van initiatiefnemers hierover een Meet Up, bij Be Quick’28 in Zwolle. Ben je daarin geïnteresseerd? Via deze link meer informatie hierover.

Onze maatschappij staat voor een grote én urgente verduurzamingsopgave. Daarvoor zijn we naarstig op zoek naar alternatieve, duurzame energiebronnen. Een alternatieve, duurzame energiebron is het Collectorveld; als de zon schijnt, wordt een kunstgrasveld warm, als je die warmte oogst, kun je het gebruiken.

Bij Be Quick ‘28 in Zwolle is gestart met de bouw van een Collectorveld. Het eerste voetbal-Collectorveld van Nederland. Het is een pilot om te testen hoeveel warmte het Collectorveld in de praktijk oplevert.

Tijdens de deelsessie gaan we in op de principes en techniek achter een Collectorveld. Ook bespreken we de eerste ervaringen uit de pilot;

  • Hoeveel warmte levert het op?
  • Hoe benut je de warmte?
  • Wat is de ervaring met erop voetballen?
  • Hoe onderhoud je het?
  • Waarom hier als gemeente en/of sportclub voor kiezen?

Inschrijven kan nu! Je hoeft je niet aan te melden voor een deelsessie. Op de dag zelf hoef je pas de keuze te maken aan welke deelsessie je wilt deelnemen.

Meer nieuws