Investeren in sterke verbindingen

Als eerste wens ik alle BSNC-leden en relaties van de branchevereniging een gezond en succesvol 2016 toe. Hopelijk bent u het jaar al goed begonnen!

Naast deze wens zie ik als kersverse voorzitter van de BSNC ook uitdagingen voor ons in het nieuwe jaar. Aan het einde van 2015 kozen we ervoor om ons te positioneren als kennis- en innovatieplatform voor buitensportvoorzieningen. Daarbij ontwikkelen we vakinhoudelijke kennis over aanleg, onderhoud, beheer en exploitatie van buitensportvoorzieningen én maken we deze toegankelijk. We initiëren en bevorderen innovaties en ontmoetingen. Ook stimuleren we een effectieve samenwerking in de branche. In 2016 zullen we in dat licht bestaande en nieuwe partners in de sport opzoeken en met hen in gesprek gaan hoe we gezamenlijk de branche verder kunnen versterken.

Daarnaast investeren we in platforms voor de doelgroepen binnen onze mooie vereniging. Onze achterban is namelijk divers. Gemeenten, aannemers, adviesbureaus, leveranciers en kennisinstellingen praten met elkaar over het vakgebied. Dat is onze kracht en maakt dat we gezamenlijk nieuwe kennis en expertise ontwikkelen en kunnen delen. Omdat er bij afzonderlijke groepen ook behoefte bleek aan een ‘eigen’ overleg voor bijvoorbeeld mening vorming, besloten we platforms in het leven te roepen. Afgelopen maanden zijn er twee opgericht; één voor aannemers en één voor gemeenten en sportbedrijven. De aannemers zijn al met elkaar in gesprek. Er zijn echter nog nauwelijks aanmeldingen voor het bestuur van het platform gemeenten. Ik roep ook gemeenten op om goede vertegenwoordigers af te vaardigen. Zij kunnen een actieve bijdrage leveren aan landelijke standpunten en bijvoorbeeld goede input leveren aan de VSG, waar onze expertise zeer wordt gewaardeerd. We verwachten dat we met de platforms een verdere impuls geven aan de dynamische kennisclub die we willen zijn. Zo dragen we samen als BSNC bij aan voldoende kwalitatieve en duurzame buitensportvoorzieningen in Nederland. Want daar staan we voor. Doe jij ook mee in 2016? Ik daag je van harte uit!

Frank van der Peet, voorzitter BSNC

Meer nieuws

Plaats een reactie