Innovatief onderhoudscontract voor sportvelden Hendrik-Ido-Ambacht

In heel Nederland is een duidelijke trend zichtbaar: gemeenten leggen meer verantwoordelijkheden neer bij de sportvereniging en nemen zelf een regierol aan in het sportveldenonderhoud. Ook in Hendrik-Ido-Ambacht constateerde de gemeente dat verenigingen meer betrokken willen zijn. Bas den Haan, cultuurtechnisch adviseur bij de gemeente: “Het reguliere contract liep af, een mooi moment dus om een contract met een nieuwe samenwerkingsvorm op te stellen. De verenigingen zijn betrokken bij het opstellen en hebben het kwalitatieve onderdeel (kwaliteitsplan en presentatie) binnen de aanbesteding beoordeeld. Dit UAVgc-contract voor sportveldenonderhoud is uniek.”

Drie partijen, één doel
Voorheen bepaalde de gemeente welke werkzaamheden uitgevoerd moesten worden en de aannemer voerde deze uit. De verenigingen communiceerden hun wensen aan de gemeente die deze beantwoordde of doorstuurde naar de aannemer. “Hierdoor was de gemeente volledig leidend”, aldus Den Haan. “De verenigingen willen als gebruiker actiever betrokken worden bij het onderhoud en meer in contact staan met de aannemer. Wij willen de expertise van de aannemer beter benutten en minder sturen op het dagelijks onderhoud.” Het uiteindelijke doel: goede en bespeelbare voetbal- en kortbalvelden.

UAVgc-contract

Evelien van Schadewijk, Adviseur Omgevingsbeheer bij BTL Advies, “De vereniging en de aannemer zijn de experts, zij moesten daarom een grotere rol krijgen. Na uitgebreid onderzoek zijn in dit contract niet de gewenste werkzaamheden voorgeschreven, maar het gewenste kwaliteitsniveau.” De aannemer en de verenigingen communiceren rechtstreeks over werkzaamheden en planning. De verenigingen voeren ook zelf onderhoud uit. “Door deze gedeelde verantwoordelijkheid en korte communicatielijnen ontstaat ruimte voor maatregelen die bijdragen aan de kwaliteit op lange termijn, de bespeelbaarheid en een langere levensduur van de velden.” De gemeente is betrokken op managementniveau. Alle partijen zien dit als een belangrijke stap. De contractvorm sluit aan bij de regierol van gemeenten en de toenemende beslissingsbevoegdheden van (geprivatiseerde) sportterreinen; een toekomstbestendige contractvorm dus.

Over BTL
De BTL Groep bestaat uit BTL AdviesBTL Bomendienst en BTL Realisatie. Er werken zo’n 400 mensen verdeeld over een vijftiental locaties.

Meer nieuws

Plaats een reactie