HAS: Themamiddag risicomanagement

Een steeds belangrijker onderdeel van  contractmanagement is het beheersen van risico’s. Voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer vraagt deze ontwikkeling om een andere manier van denken en handelen. Het niet inzichtelijk hebben van risico’s kan grote gevolgen hebben, zie bijvoorbeeld het RWS beleid waarbij de sanctie op niet nagekomen EMVI- criteria 1.5 keer hoger is dan de ingezette EMVI-waarde. 

Hoe bepaalt u nou welke risico’s er voor u zijn? Om die risico’s scherp op uw netvlies te krijgen organiseert HAS hogeschool een themamiddag risicomanagement, waar de volgende onderwerpen de revue passeren:

  • Rol van risicomanagement binnen contracten openbare ruimte
  • Blik op risico’s. Hoe kijken een opdrachtgever, opdrachtnemer en een jurist naar risico’s
  • Aan de slag met risico’s, m.b.v. een risico-sessie worden risico’s vanuit verschillende perspectieven zichtbaar gemaakt en gewogen.

De themamiddag risicomanagement staat gepland op vrijdag 18 maart 2016 van 13.00 – 17.00 uur. Locatie HAS Hogeschool, ´s-Hertogenbosch.

* bij inschrijving voor de cursus contractmanagement is deelname aan deze themadag gratis

Meer nieuws

Plaats een reactie