Gezamenlijke taskforce green deal, BSNC, VHG en Cumela

Omdat een verbod van chemie op de sportvelden in 2017 ondenkbaar is volgens de sportbranche, is op 22 oktober de Green Deal Sportvelden getekend door het ministerie van Infrastructuur en Milieu en belanghebbende partijen in de sportveldensector, waaronder BSNC, VHG en CUMELA Nederland. Een mooi resultaat dat ook verplichtingen met zich meebrengt. Het is nu aan onze branche om flinke stappen te gaan zetten zodat we in 2020 chemievrij kunnen werken. Inmiddels zetten we de eerste stappen met de ontwikkeling van een uitvoeringsprogramma en het opstarten van de monitoring.

BSNC, VHG en CUMELA zoeken daarbij nadrukkelijk de samenwerking op. Daarom roepen we een gezamenlijke Taskforce Green Deal Sportvelden in het leven. Deze taskforce is een belangrijke denktank en klankbord, waar ideeën ontstaan en getoetst worden. Ook worden hier initiatieven geboren die bijdragen aan de doelen van de green deal. Belangrijke input voor het uitvoeringsprogramma, waarin we allerlei activiteiten opnemen die ertoe bijdragen dat we in 2020 de velden inderdaad chemievrij kunnen onderhouden. Bewustwording, kennisdeling, verzamelen van good practices en innovatie zijn daarbij kernbegrippen. De drie brancheorganisaties gaan daarnaast een gezamenlijke startbijeenkomst organiseren waarbij we kennis bundelen en onze achterbannen informeren over de green deal. Informatie hierover volgt binnenkort.

Meer nieuws

Plaats een reactie