KNVB, BSNC en VSG komen uniforme garantieregeling voor voetbalkunstgras overeen

De KNVB , de BSNC en de VSG hebben overeenstemming over één uniforme garantieregeling voor kunstgras voetbalvelden. Door de vele garantieregelingen die in omloop waren zagen de opdrachtgevers door de bomen het bos niet meer. Partijen hopen met de uniforme garantieregeling dat het makkelijker en duidelijker wordt. De partijen willen het komende seizoen ervaring opdoen met de nieuwe garantieregeling. Aan het eind van 2017 zullen de partijen de regeling uitgebreid evalueren of, en op welke manier de garantieregeling is gebruikt en welke aanpassingen wenselijk zijn.

Bij het opstellen van het nieuwe model is inhoudelijk uitgegaan van de oude BSNC garantieregeling. Deze is aangevuld met onder andere een logboek, jaarlijkse inspecties tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en een verplichte onderhoudsinstructie om ook het de invloed van het onderhoud op de garantie beter vorm te geven. Ook is opgenomen om in het 4e en het 8e jaar een sporttechnische keuring te laten uitvoeren om te monitoren of de velden hieraan nog steeds voldoen. Het aantal bespelingsuren is meer losgelaten waarbij aan de wens van de gemeenten tegemoet is gekomen. Tenslotte is een staat opgenomen om de omvang van de garantie in de loop van de jaren vast te leggen.

Ook andere bonden zijn geïnteresseerd in de regeling. De KNHB heeft al aangegeven om te gaan bekijken of de regeling voor de hockey kan worden overgenomen.

Update: 
Per 1 juli 2021 is er een geactualiseerde versie van de ‘Model Garantieverklaring’
Deze vind je in dit artikel

Meer nieuws

Plaats een reactie