Model Garantieverklaring kunstgrasvoetbalveld geactualiseerd

In 2017 is door de BSNC, KNVB en VSG een uniforme garantieregeling voor kunstgras voetbalvelden vastgesteld. Na overleg in mei dit jaar met de betrokken partijen, waaronder ook de KNHB en het KNKV, is besloten de ‘Model Garantieverklaring kunstgrasvoetbalveld’ te actualiseren en deze is nu beschikbaar. De constructieve en/of speltechnische FIFA normen ‘Quality’ en Quality Pro’ zijn vervangen door de constructieve en/of speltechnische KNVB2-15 norm.

Deze tussentijds geactualiseerde versie is van tijdelijke aard. Afgesproken is dat na de zomer een werkgroep start met de opdracht uiterlijk 1 januari 2022 met een nieuwe ‘Model Garantieverklaring’ te komen. De aanleiding is dat binnen het huidige document een aantal zaken achterhaald of aan verbetering toe is. Ook is het de bedoeling dat er vanaf 2022, naast het model voor voetbalvelden, ook specifieke versies komen voor hockey- en de korfbalvelden en eventueel andere sporten.

Voor de werkgroep zoeken we per BSNC-platform vertegenwoordiging. Hierover ontvangen alle platformleden uiterlijk maandag 5 juli een mail met informatie over deelname aan de werkgroep. Reageren kan tot vrijdag 16 juli, door een mail te sturen naar verenigingsmanager Hans Arends. De platformbesturen nemen een besluit en informeren iedereen die belangstelling heeft getoond over het besluit.

Klik HIER voor de ‘Model Garantieverklaring 3.4’

 

Meer nieuws