Droogte helpt bij chemievrij beheer

De vleermuizen hebben zich ondertussen tegoed gedaan aan de meikevers en de eerste junikevers hebben zich tijdens de pinksterdagen al laten zien in het uiterste zuiden van Limburg. Twee soorten die zich zeer lastig laten bestrijden. Ondertussen is de rozekever al twee weken lang bezig eieren te leggen, geholpen door het warme weer van de afgelopen twee weken.  In ieder geval dus drie soorten waarvan de eieren op dit moment in de grond liggen. Ze liggen daar gedurende ongeveer vier weken en zwellen in die tijd op tot een diameter die twee maal zo groot is als op het moment dat ze gelegd worden. Als het een paar weken zo droog blijft als nu (hoewel het nu regent terwijl ik dit schrijf) kunnen die eieren geen vocht opnemen en verdrogen ze. Hoe gemakkelijk wil je het hebben als beheerder van je gras. Het grootste deel zal niet overleven en geen schade veroorzaken. Maar is het lastig of onmogelijk om niet te beregenen in een droge junimaand? Op de sportvelden is het groot onderhoud net achter de rug of nog bezig. Daar moet je water op hebben. Hoeveel water is er nodig om het gras net te laten overleven? Hoeveel moed is er nodig om dit aan te durven? Op golfterreinen ligt het gemakkelijker. Het groot onderhoud word uitgesmeerd over het hele jaar of wordt gefaseerd uitgevoerd over de achttien holes. Het is hier gemakkelijker om de tees en fairways te laten verdrogen tot bijna bruin. Op dat moment een minimum aan water en weer wachten tot bijna bruin. Je bent dan vrijwel geheel van al je engerlingenproblemen af. Wanneer je de leden vertelt waarom de fairways zo geel zijn snappen ze het wel. Bovendien is het een prachtig gezicht om te eindigen op een fraaie groene green want die krijgt wel normaal water. Bovendien zitten er in een green zelden engerlingen. De fieldmanagers hebben het dus veel lastiger, maar goed en zuinig met de beregening omgaan kan een goede oplossing zijn. Het mes snijdt aan twee kanten: minder watergebruik en minder engerlingen! De eerste stap in de richting van Green Deal!

Vleermuizen vliegen juist op die tijd van de dag waarop meikevers en junikevers vliegen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld rozekevers vliegen zowel de mannetjes als de vrouwtjes van de junikever in de vroege avond rond voor paringsvluchten; wat later op de avond vliegen de meikevers voor hun rijpingsvraat naar bomen. De meikevers vreten aan het jonge blad, vooral van eiken. De geur die hierbij vrijkomt trekt de mannetjes van verre aan en van dichtbij is het vooral het vrouwelijk feromoon dat ervoor zorgt dat ze elkaar vinden. Volop activiteit dus bij de beide soorten. Hierbij moeten ze zich door de lucht verplaatsen en worden ze gegeten door diverse soorten vleermuizen. Het bevorderen van de vleermuisactiviteit is zelf te regelen. Op diverse plaatsen rondom en in sportveldcomplexen en in de golfbaan kunnen vleermuiskasten opgehangen worden. Ze zijn in de handel, maar kunnen ook zelf gemaakt worden. De tweede stap in de richting van greendeal!

Kijk voor meer Green Deal oplossingen eens in ‘Handboek grasveldinsecten. Ecologie en beheersing’

Henk Vlug

www.insectconsultancy.nl

 

Meer nieuws

Plaats een reactie

X