BSNC haalt kennis in huis met Helicon Opleidingen  

BSNC begroette deze zomer met Helicon MBO Velp opnieuw een aansprekend nieuw lid. Helicon telt verschillende vestigingen in Noord-Brabant en Gelderland en verzorgt tal van studierichtingen en cursussen. Van toegepaste biologie, land- en tuinbouw en natuurbeheer tot lifestyle, outdoor en vrije tijd. 

Helicon Opleidingen staat voor eigentijds groen onderwijs en veelzijdige opleidingen. En voor een praktijkgerichte onderwijsinstelling met liefde voor alles wat de natuur biedt en aandacht voor de mens. Begrippen als duurzaamheid, ondernemerschap en innovatie zijn leidend in de filosofie van de school. Bijzonder is dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij Helicon MBO in Velp een opleiding kunnen volgen voor beheer en onderhoud van sportvelden en golfbanen.

Geert Willink Helicon Potret

Relatiemanager/senior consultant Geert Willink van Helicon MBO Apeldoorn en Velp verwacht veel van het lidmaatschap van de BSNC. “Het is heel waardevol voor ons om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen met verschillende bloedgroepen als aannemers, gemeenten, adviesbureaus en natuurlijk ook met vertegenwoordigers van andere opleiders. De link met BSNC bestaat al langer. Dat uit zich op verschillende manieren. Op dit moment voeren we samen met de BSNC en partijen als VHG en Cumela nauw overleg over het ontwikkelen van een zogeheten keuzedeel. Doel daarvan is ook dagschoolstudenten de kans te geven zich te specialiseren op het gebied van de aanleg en het onderhoud en beheer van sportvelden en golfbanen.”

Sociale vaardigheden
Helicon verzorgt momenteel dus vanuit de vestiging in Velp de opleidingen en cursussen ‘beheer en onderhoud sportvelden en golfbanen’. Daarnaast ook ‘in company’ elders in Nederland. Vooralsnog met name voor mensen met enige afstand tot de arbeidsmarkt. Met deze specifieke doelgroep heeft Helicon sinds een groot aantal jaren expertise er ervaring opgebouwd. Willink: “Zij worden stapsgewijs zorgvuldig klaargestoomd om weer terug te keren in een betaalde baan. Behalve alle facetten over het beheer en onderhoud van sportvelden en golfbanen én verantwoord en veilig werken komen ook sociale vaardigheden nadrukkelijk aan de orde. Men kan kiezen uit een opleiding van een tot twee jaar of een cursus van een aantal dagen. In beide gevallen streven we ernaar om het beroep vooral in de praktijk te leren en is de theorie ondersteunend.”

Personen die de MBO-opleiding volgen, werken drie tot vier dagen bij bijvoorbeeld een aannemer en gaan een dag per week naar school. Zij krijgen ook algemeen vormende vakken als Nederlands en rekenen. Willink: “De opleiding en de cursussen zijn nu nog vooral gericht op natuurgras. Natuurlijk besteden we ook aandacht aan kunstgras. We zijn druk bezig om lesmateriaal over die ondergrond verder uit te werken en te integreren in de opleiding en cursussen. Helicon kan daarbij nu profiteren van de inhoudelijke kennis en praktijkervaring van de breed samengestelde branchevereniging. Daarom alleen al is het lidmaatschap van de BSNC een meerwaarde.”

Meer nieuws

Plaats een reactie