BSNC begroet nieuw lid Smit Groenadvies BV

Smit Groenadvies BV uit Schagen maakt sinds kort als lid deel uit van de BSNC-familie. Het Noord-Hollandse bedrijf is gespecialiseerd in het geven van adviezen op het gebied van groen, cultuurtechniek en sport. “Wij zijn een advies- en ingenieursbureau dat doelgericht ondersteuning geeft bij de inrichting en beheer van de openbare ruimte. Waaronder sportcomplexen”, zegt directeur Jos Smit.

 Sport- en recreatievoorzieningen zijn belangrijke elementen in de huidige maatschappij. “Deze voorzieningen verdienen daarom veel aandacht”, benadrukt Jos. ”We richten ons op alle soorten sportaccommodaties: van binnen- en buitensport tot multifunctionele complexen. Ik ben begonnen in 2009 als zzp’er. Inmiddels is Smit Groenadvies uitgegroeid tot een bedrijf met vier vaste medewerkers en enkele flexibel inzetbare krachten. De zaken gaan prima. Ook tijdens de crisisjaren hadden we meer dan voldoende werk. We zijn voornamelijk actief in Noord-Holland. Toch voeren we ook landelijk opdrachten uit, met name voor golfclubs.”

Het Noord-Hollandse bedrijf geeft advies over verschillende soorten sportterreinen: van voetbal-, hockey-, korfbal- en hockeyvelden, tennis- en atletiekbanen tot mountainbike- en ruiterpaden, sportpleintjes/pannaveldjes en beachsport. Jos: “Daarbij gaat het om het ontwerp en de aanleg, privatisering van complexen, onderhoud en contractvorming, kwaliteitsbeoordeling van sportvelden en -accommodaties, begeleiding van de aanbesteding en opstelling van meerjarenplanningen. Een heel breed takenpakket dus.”

Golfbanen
Samen met golfbaanarchitect Alan Rijks houdt Smit Groenadvies zich bezig met de uitwerking van golfbanen. “Aan de hand van de schetsontwerpen maken wij digitale tekeningen in 3d software. Op die manier krijgen we inzicht in de grondbalans. We werken de ontwerpen vervolgens visueel uit, zodat de golfbaan-architect en golfer virtueel door de golfbaan ‘wandelen’. Daarnaast stellen we voor diverse golfbanen beplantingsplannen op”, zegt Jos. “Wij waren een van de eerste bedrijven die in de praktijk met de 3d software-techniek aan de slag gingen. En met succes. We proberen ons te onderscheiden door op innovatieve wijze te ondernemen. Het is een mooie uitdaging om steeds weer op zoek te gaan naar nieuwe technieken en mogelijkheden. Dat maakt dit werk zo boeiend en afwisselend.”

Jos vervolgt: ”Voor diverse opdrachtgevers hebben wij de engineering (technische ontwikkeling en constructie) verricht voor de aanleg of renovatie van sportcomplexen. De werkzaamheden bestaan hierbij vaak uit bodem- en milieukundig onderzoek, inmeten bestaande situatie, opstellen tekeningen van huidige en toekomstige situatie, organiseren aanbesteding en het toezicht houden en voeren van de directie tijdens de uitvoering.”

Groot onderhoud
Voor de gemeente Schagen heeft het advies- en ingenieursbureau alle grassportvelden beoordeeld. Vervolgens bepaalde het bedrijf het jaarlijks uit te voeren groot onderhoud. Jos: “Per sportveld werd hiervoor een opnameformulier opgesteld. Vervolgens is aan de hand van het lopende raamcontract het onderhoud weggezet bij de aannemer. Tijdens de uitvoering hielden wij toezicht op de werkzaamheden en namen we de directievoering voor onze rekening. We geven behalve in Schagen ook adviezen over het onderhoud en het beheer van de sportvelden aan de gemeente Den Helder.”

Voor de gemeente Schagen verrichtte Smit Groenadvies ook een nulmeting op alle sportvelden. “Deze meting geeft een beeld van de kwaliteit van ongeveer zestig velden op het moment van de beoordeling”, legt Jos uit. “Daarbij zijn verschillende typen tegen het licht gehouden: van grasvoetbalmatten tot asfalt-handbalvelden. Per veld vond een kwalitatieve toetsing plaats. Dat gebeurde aan de hand van de normen van de sportkoepel NOC*NSF en reglementen van de betreffende sportbonden. De bevindingen legden we vast in een gespecificeerde meerjarenplanning voor renovatie en onderhoud van alle betrokken sportvelden.“

Jos gaat verder: “De nulmeting geeft per veld een objectieve inventarisatie en beoordeling van een aantal onderdelen. Zoals het speeloppervlak, type speelveld, soort oppervlak (gras/gravel of kunststof), kwaliteit, bodemopbouw, inventaris en meubilair, hekwerken, lichtmasten én van de directe omgeving van de sportvelden: verhardingen, beplantingen en watergangen.”

BSNC
De BSNC kent weinig geheimen voor Jos. “We staan met het bedrijf bijvoorbeeld al jarenlang op de vakbeurs Dag van de Sportaccommodaties in Houten. Nu was voor ons de tijd rijp om ons als lid aan te sluiten bij de branchevereniging en kennis te delen binnen een professioneel en groot netwerk. De brede opzet van de BSNC met naast adviseurs ook gemeenten, aannemers en leveranciers is echt een pre en biedt meerwaarde. Daar leer je veel van en bovendien blijf je zo goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in onze branche.”

Meer nieuws

Plaats een reactie