Bestuur BSNC versterkt met twee nieuwe aanwinsten

Seth van der Wielen van ingenieurs- en adviesbureau KYBYS en directeur Teun Wouters van TopGrass (leverancier van outdoor faciliteiten) versterken het bestuur van de BSNC. Seth en Teun werden benoemd tijdens de onlangs gehouden ledenvergadering. Beide heren hebben veel zin in hun nieuwe opdracht.

Het was niet de vraag of ik me ooit kandidaat zou stellen voor het bestuur van de
branchevereniging. Het was slechts de vraag wanneer, schrijft directielid Seth in een
enthousiaste blog op de site van KYBYS. We willen er ook zijn voor de branche. Het

ingenieursbureau waaraan ik samen met mijn collega Bart van Pagée leiding mag geven, was van meet af aan nadrukkelijk actief binnen de BSNC. Deze stap was dan ook slechts een kwestie van tijd. Dit is het juiste moment. Juist nu zijn er veel zaken waaraan ik een bijdrage kan en wil leveren. Onder meer de discussies over duurzaamheid en gezondheid: de ophef rond de rubberen korrels in kustgrasvelden, het verbod op chemische bestrijdingsmiddelen en verspreiding van microplastics uit infill kunstgrasmatten.

 

Hij vervolgt: Er ligt een mooie taak voor de sportbranche. BSNC dient kennis te vergaren en te delen, positie in te nemen en de branche met visie inspirerend te leiden. Boeiende tijden voor de branchevereniging. Ik ben blij en trots dat ik er deelgenoot van mag zijn.

Autoriteit
Ook Teun profileert zich als een gedreven, kersvers bestuurslid met veel ambities. Ik ben al zo’n tien jaar betrokken bij de BSNC. De branchevereniging worstelt al een tijdje met haar imago en positionering. In mijn rol als bestuurslid hoop ik daar samen met mijn collega’s meer duidelijkheid in te scheppen. Het is –met alle respect- goed om qua uitstraling te kijken waar de BSNC voor staat. Willen we alleen een breed vertegenwoordigd kennis- en innovatieplatform blijven? Waar de leden van de verschillende bloedgroepen onderling en met elkaar van kennis uitwisselen. En als we uit elkaar eigen gaan gewoon onze eigen weg gaan en alles op onze eigen manier blijven doen. Wat mij betreft een iets te vrijblijvend karakter. Ik denk dat de tijd rijp is om als branchevereniging meer autoriteit uit te stralen en beslissingsbevoegdheid te krijgen. En besluiten te kunnen nemen waar iedereen zich aan houdt. Daar hoop ik als bestuurslid een bijdrage aan te leveren.

Meer nieuws

Plaats een reactie