Aanhoudende droogte brengt aanleg en onderhoud sportvelden in gevaar

De aanhoudende droogte en extreem lage waterstanden in Nederland zorgen voor grote problemen én extra kosten bij het onderhoud en de aanleg van sportvelden in heel Nederland. Branchevereniging Sport- en Cultuurtechniek (BSNC) luidt de noodklok.

Bij de aanleg van sportvelden is in bestekken -waarin de voorwaarden voor de uitvoering van  een opdracht zijn opgenomen- een laagwatertoeslag vaak uitgesloten. Die laagwatertoeslag moet betaald worden wanneer materialen per schip moeten worden aangevoerd en er sprake is van langdurig laagwater. Dat betekent in de praktijk dat opdrachtnemers opdraaien voor die kosten, die flink op kunnen lopen. Daarnaast komen oplevermijnen van (nieuwe) sportvelden in het geding omdat materialen niet op tijd geleverd kunnen worden. Ook dit leidt tot extra kosten die in veel gevallen eveneens voor rekening komen van de opdrachtnemer.

Coulance en begrip
De BSNC – waarin zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers zijn vertegenwoordigd- vraagt betrokkenen om begrip te hebben voor elkaars belangen en een goed eindresultaat voorop te stellen. Bovendien wil de BSNC met alle betrokken partijen branche brede afspraken maken om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen.

Over de BSNC
De Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC) is opgericht in 2002. Zij zet zich als kennis- en innovatieplatform in om de kwaliteit van de buitensportvoorzieningen op een zo hoog mogelijk peil te houden c.q. te krijgen. Dat is wat onze leden bindt. Dat doen we door het ontwikkelen en uitwisselen van kennis en informatie over de aanleg en het onderhoud van buitensportaccommodaties en gelieerde producten (zoals graszaden, kunstgrasmatten of meststoffen), Daarvoor organiseert de BSNC ontmoetingen en werkt zij samen met andere spelers in deze sector.

Noot voor de pers (niet voor publicatie):

Wilt u meer informatie?  Neem contact op met: Seth van der Wielen, bestuurslid BSNC: tel. +31 (6) 54 247 579

Meer nieuws

Plaats een reactie