Day

september 19, 2017
BSNC en Plantum hebben samen onderzoek gedaan naar de meerwaarde van natuurgras op het vlak van klimaat, gezondheid en duurzaamheid. In Nederland zijn met name in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw duizenden natuurgrassportvelden gerealiseerd. Dat gebeurde op basis van cultuurtechnische uitgangspunten én op relatief goedkope wijze. Door het grote aantal velden...
Lees verder
X