Day

september 18, 2017
Op dit moment bestaat er geen structureel opleidingsaanbod voor groundsmen. De KNLTB geeft aan dat er wel behoefte is aan een opleidingsaanbod op het gebied van onderhoud aan tennisbanen die enerzijds door de branche is erkend en anderzijds invulling geeft aan de kennisbehoefte van clubs voor het zelf kunnen onderhouden van tennisaccommodaties. Reden voor BSNC...
Lees verder
Senior adviseur sport bij SWECO Jochem Knol kijkt met een goed en voldaan gevoel terug op zijn eerste twee jaar als arbiter bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA). Jochem en zelfstandig adviseur Jacques van Middelkoop werden in 2015 op voordracht van de BSNC benoemd in die functie met als specialisme sport en...
Lees verder
Het is oktober en ik heb mij toch nog weer gewaagd aan een nieuw blog. De winter komt eraan en dat heeft invloed op grassportvelden waar we mee te maken kunnen krijgen. Wat betekent dat nu voor het leven van insecten? Overleven ze deze omstandigheden wel? Allemaal vragen die regelmatig gesteld worden. Hoe zit dat?...
Lees verder

Twitter

X