Nieuw opleidingsaanbod voor groundsmen

Op dit moment bestaat er geen structureel opleidingsaanbod voor groundsmen. De KNLTB geeft aan dat er wel behoefte is aan een opleidingsaanbod op het gebied van onderhoud aan tennisbanen die enerzijds door de branche is erkend en anderzijds invulling geeft aan de kennisbehoefte van clubs voor het zelf kunnen onderhouden van tennisaccommodaties. Reden voor BSNC en haar opleidingspartner IPC Groene Ruimte om de samenwerking op te zoeken.

Tijdens de Davis Cup-ontmoeting op 14 september ondertekenden deze drie partijen een samenwerkingsconvenant. Het doel van dit convenant is de kaders aan te geven voor de samenwerking tussen de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond, IPC Groene Ruimte en BSNC, voor wat betreft het ontwikkelen, stimuleren, promoten en uitvoeren van cursussen en /of opleidingen met betrekking tot het onderhoud en beheer van tennisbanen en tennisaccommodaties. Met dit convenant onderstrepen de organisaties het belang van een goede informatievoorziening en een kwalitatief hoogwaardig opleidingsaanbod op het gebied van onderhoud en beheer van tennisbanen en tennisaccommodaties.

Momenteel wordt hard gewerkt aan een nieuw opleidingsaanbod. De eerste producten staan al in de steigers, namelijk de cursussen ‘Onderhoud gravel en gravel op afschot’ en de cursus ‘Kunstgras en roodzand kunstgras’. Doelgroep zijn vrijwilligers en professionals die de onderhoudswerkzaamheden uitvoeren op de tennisbanen. Geïnteresseerden kunnen zich bij IPC Groene Ruimte aanmelden.

Meer nieuws

Plaats een reactie