Zorgplicht en afvalwater op sportvelden; onderwerp 7e deelsessie op KUNSTgres 

Hockeyvelden, atletiekbanen en in de toekomst mogelijk ook non-infill velden, worden vervuild met algen, zand en stof, kunstgrasslijpsel etc. Deze velden moeten dus regelmatig worden gereinigd. Met als gevolg dat het water dat vrijkomt alle verontreinigingen bevat die eerst op het veld lagen. De deelsessie ‘Zorgplicht en afvalwater’, een coproductie van AH Vrij en de Unie van Waterschappen (UWV), gaat dieper in op de aard van dit vraagstuk en mogelijke oplossingen. Ook komt de vraag aan de orde wie er verantwoordelijk is voor het afvalwater: de vereniging, de gemeente of het waterschap?

Tot op heden wordt het afvalwater geloosd in de sloot, in het riool of in de bodem. Dat kan ook anders. Maar wie pakt dit op? Het lozen is bijna altijd van invloed op de waterkwaliteit en hier is het waterschap bezorgd over. Waterschappen zien zichzelf als hoeder van de waterkwaliteit van regionale watersystemen en willen daarom graag meedenken over een zogenaamde “bronaanpak” waarbij het zoveel mogelijk voorkomen en beperken van verontreiniging van het milieu voorop staat.

In deze deelsessie leggen Sandra Reynaers, Andy Krijgsman (beiden UvW) en Henk Slootweg (AH Vrij) uit wat wordt verstaan onder bronaanpak, met welke (juridische) kaders – zoals de zorgplicht – je te maken hebt en welke alternatieve mogelijkheden er zijn om het afvalwater op een meer verantwoorde wijze te lozen dan nu in de praktijk vaak het geval is. Denk bijvoorbeeld aan het ter plaatse reinigen van het water of on-gereinigd water afvoeren naar een erkend verwerker, waar bij de vraag zich voordoet wat dan een erkend verwerker is?

De sprekers

De deelsessie op KUNSTgres is een coproductie van de Unie van Waterschappen en AH Vrij.

De Unie van Waterschappen is de koepelorganisatie die de belangen van de Nederlandse waterschappen behartigt in Den Haag en Brussel. Waterschappen zijn onder meer verantwoordelijk voor het beheer en versterking van waterkeringen, het regionale waterbeheer en het zuiveren van afvalwater. In totaal zijn er 21 waterschappen in Nederland.

AH Vrij is een familiebedrijf uit Wateringen die werkzaamheden verricht in de openbare ruimte in de sectoren Groen, Grond en Infra en een eigen verwerkingsinrichting heeft voor het verwerken van afval. Een onderdeel van de sector Groen is het reinigen van kunstgras velden en atletiek banen

Binnen de verwerkingsinrichting in Wateringen kan AH Vrij het proceswater wat vrijkomt bij het reinigen van kunstgras velden en atletiekbanen weer reinigen en verwerken.

Inschrijven voor KUNSTgres

Deelname voor BSNC-leden is gratis. Niet leden betalen € 295,00. Schrijf je nu in. Je hoeft je niet aan te melden voor een deelsessie. Op de dag zelf kies je aan welke deelsessie je wilt deelnemen.

Sandra Reinaers (Unie van Waterschappen)
Andy Krijgsman (Unie van Waterschappen)
Henk Slootweg (AH Vrij)

 

Meer nieuws