Webinar Geïntegreerd Sportgrasbeheer op 6 september a.s.

Ben jij nauw betrokken of bezig met het beheer en onderhoud van sportgrasvelden, dan is het webinar ‘De basisprincipes van Geïntegreerd Sportgrasbeheer’ iets voor jou! Grasexpert en BSNC-lid Ernst Bos bespreekt de basisprincipes van Geïntegreerd Sportgrasbeheer op woensdag 6 september tussen 13:00 en 14:00 uur. Het gratis webinar  wordt georganiseerd door de BSNC en NOC*NSF.

Bij Geïntegreerd Sportgrasbeheer (ITM) ligt de focus op de structurele kwaliteit van het grasveld, zowel vanuit het oogpunt van de gebruiker als vanuit het beheer. Een gestructureerde en cyclische aanpak, regelmatige monitoring en de betrokkenheid van alle stakeholders zal de noodzaak voor gewasbeschermingsmiddelen minimaliseren, de kwaliteit van de grasmat verhogen en de onderhoudskosten aanzienlijk verlagen. De informatie kan door iedereen gratis worden ingezien of gedownload via de Kennisbank van de website www.sportinfrastructuur.nl.

Handleiding Geïntegreerd Sportgrasbeheer en praktijksessies

Het webinar volgt op de publicatie van de Handleiding Geïntegreerd Sportgrasbeheer en bereidt deelnemers voor op de praktijksessies die in september door heel het land zullen plaatsvinden. Het zijn ontwikkelingen die ontstaan vanuit de Routekaart Verduurzaming Sport. BSNC is partner in de Routekaart Verduurzaming Sport: Samen naar duurzaam. Daarin werkt de BSNC samen met NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten, Platform Ondernemende Sportaanbieders en Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Voor wie?

Ben jij (dagelijks) nauw betrokken of bezig met het beheer en onderhoud van sportgrasvelden, dan is het webinar interessant voor jou. Het webinar duurt een uur en biedt kennis die zowel gemeentelijke beheerders, professionele onderhoudsbedrijven en -specialisten als verenigingen kan ondersteunen bij het duurzaam beheren van sportvelden en het verbeteren van de veldkwaliteit.

Aanmelden

Het webinar is op woensdag 6 september van 13:00 tot 14:00 uur. Aanmelden is gratis en doe je hier. Geregistreerde deelnemers ontvangen automatisch een link waarmee zij op woensdag 6 september vanaf 12:45 uur kunnen inloggen.

Over de follow up praktijksessies in elke provincie word je tijdens het webinar nader geïnformeerd.

De Routekaart Verduurzaming Sport is een samenwerking tussen de branchevereniging BSNC, Kenniscentrum Sport en Bewegen, NOC*NSF, het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) en de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG).

Meer nieuws