Opkomst Padel en uitdagingen rondom geluid 

De opkomst van Padel is onmiskenbaar groot en niet meer weg te denken uit het Nederlandse sportlandschap. Er is veel vraag naar de aanleg of uitbreiding van padellocaties en het aantal padelers groeit nog steeds.

Waar zit de kracht van Padel, wat zijn de te verwachte ontwikkelingen en welke belangrijke adviezen en (bouw)regels omtrent aanleg van padelbanen zijn er? Deze vragen staan centraal tijdens de deelsessie die wordt verzorgd door Gijs Peelen (Accommodatie adviseur van de KNLTB) en Arjo van den Berg (Specialist geluid en trillingen).

Naast alle positieve ontwikkelingen zijn er ook uitdagingen als het gaat om geluidproblematiek en de inpasbaarheid van padelbanen binnen de bestaande (sport)infrastructuur. Daarvoor is sinds 31 januari jl. de Handreiking Padel en Geluid beschikbaar, opgesteld door een taskforce onder leiding van NOC*NSF met een vertegenwoordiging van alle relevante belangengroepen. Doel van deze handreiking is alle partijen te helpen met een juiste afweging en inpasbaarheid. In deze deelsessie wordt aandacht besteed aan de belangrijkste aspecten uit deze handreiking en hoe kunnen opdrachtgevers, opdrachtnemers en het bevoegd gezag (gemeenten) hier op een goede manier gebruik van maken?

Na deze sessie hebben deelnemers meer inzicht in de (verwachte) ontwikkelingen rondom Padel en heb je meer kennis van en achtergrond over de geluidproblematiek en in het bijzonder de handreiking Padel en Geluid.

Inschrijven voor KUNSTgres

Deelname voor BSNC-leden is gratis. Niet leden betalen € 295,00.  Schrijf je nu in. Je hoeft je niet aan te melden voor een deelsessie. Op de dag zelf kies je aan welke deelsessie je wilt deelnemen.

Gijs Peelen (Accommodatie adviseur van de KNLTB)
Arjo van den Berg (Specialist geluid en trillingen)

Meer nieuws