Zijn we concurrent of hebben we elkaar nodig?

De stelling van BSNC-bestuurslid Joeri Heijmans.

Kersvers BSNC-bestuurslid Joeri Heijmans vindt: “We moeten met de hele (kunstgras-)markt samenwerken om tot een hoger niveau van de sportaccommodaties te komen. Want als een bedrijf vooroploopt met een innovatie en de andere leveranciers gaan niet mee, dan is er geen gelijkwaardige concurrentie en snijden we onszelf als sector in de vingers.” In dit artikel licht Joeri zijn stelling toe.

We hebben het in de kunstgrasbranche bijvoorbeeld over het verbod dat eraan zit te komen voor het gebruik van polymere infill. Als individuele producent red je het niet om de markt te veranderen. Als één bedrijf vooroploopt en de concurrentie blijft leveren wat zij altijd leveren, dan worden de opdrachtgevers niet getriggerd om uitvragen te wijzigen. De voor een aanbesteding uitgenodigde bedrijven dienen namelijk te kunnen voldoen aan de gestelde eisen. Joeri roept de markt op om samen te werken en mooie nieuwe producten op de markt te brengen. Dan is het aan de opdrachtgevers om hun uitvragen zo te formuleren dat alle bedrijven in staat zijn daaraan te kunnen voldoen. Bedrijven en opdrachtgevers moeten er samen voor zorgen dat de producteisen voor deze innovaties eerlijk en uitdagend worden gesteld.

“Eén individu of eén opdrachtgever is niet in staat de markt te veranderen, dat móeten we samen doen”, stelt Joeri.

Achtergrond Joeri

Na zijn afstuderen in HBO Bedrijfseconomie werd Joeri in mei 2018 gedetacheerd bij Tarkett. Dit bleek succesvol, hij kwam in vaste dienst als Project Manager & Finance coördinator. Hij is financieel verantwoordelijk voor de Benelux. Daarnaast voert hij operationele taken uit als de inkoop, het voorbereiden van tenders en het regelen van transport.

Tarkett is kunstgrasproducent met de thuisbasis in Oss. Joeri staat vierkant achter zijn product omdat: “We sporters meer speeluren geven met kunstgrasvelden. Zo stellen we meer mensen in staat om langer te kunnen sporten en daardoor fit en gezond te blijven. Dat is voor iedereen, met name voor de jeugd enorm belangrijk.“ . Joeri woont in de buurt van Eindhoven, houdt zelf ook van voetbal én van voetbal kijken. Het mag duidelijk zijn wat zijn favoriete club is.

Joeri Heijmans is sinds de voorjaars-ALV 2023 algemeen bestuurslid van de BSNC

Meer nieuws