Laatste nieuws over EU-verbod op toegevoegde microplastics aan kunstgrassportvelden

Deze week stuurde de ESTC een bericht uit over het verbod op opzettelijk toegevoegde microplastics, dus polymerische infill aan kunstgrassportvelden. Dat het er gaat komen is vrijwel zeker, maar de termijn waarop het verbod ingaat is van zes naar acht jaar gegaan, zodat de branche meer tijd heeft om over te schakelen.

Op 26 april 2023 stemden de EU-lidstaten voor een herzien REACH-beperkingsvoorstel van de Europese Commissie over hoe het gebruik van opzettelijk toegevoegde microplastics kan worden gecontroleerd. Op basis van hun definitie van opzettelijk toegevoegde microplastics, omvat deze beperking polymere vulmaterialen die worden gebruikt in kunstgrasoppervlakken.

De overeengekomen formulering stelt nu een overgangsperiode voor van acht jaar voordat het op de markt brengen van polymere infillmaterialen wordt verboden – een verlenging van de oorspronkelijk voorgestelde zes jaar die bedoeld is om ervoor te zorgen dat bestaande kunstgrasvelden met polymere infills kunnen blijven worden onderhouden totdat ze het einde van hun leven bereiken.

Na goedkeuring door het REACH-comité van de EU zal de beperking nu worden onderzocht door het Europees Parlement en de Raad van Europa. Deze instanties kunnen de formulering van de beperking niet wijzigen, maar ze kunnen wel een veto uitspreken over de opname ervan in de EU-wetgeving. De twee organen hebben drie maanden de tijd om zich over de voorgestelde wetgeving te buigen. Zodra dit proces is voltooid, zal de formele kennisgeving van de wijziging van de REACH-verordeningen om deze nieuwe beperking op te nemen, worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en zal de overgangsperiode beginnen.

Ervan uitgaande dat de officiële publicatie dit jaar zal plaatsvinden, betekent deze herziening van de REACH-beperking dat het in de praktijk vanaf 2031 niet meer is toegestaan ​​om polymere infill te kopen of te verkopen (in de handel brengen). Het gebruik van kunstgrasvelden met polymeerinvulling blijft wel toegestaan.

De belangengroep ESTC Infill ontwikkelt momenteel richtlijnen voor alle soorten infillmaterialen, met een specifieke focus op niet-polymere infills die buiten de reikwijdte van de nieuwe EU-beperking vallen.

Meer nieuws