Wind mee

De najaars-ALV op 9 november j.l. begon –al bijna- traditiegetrouw met een ledenontbijt boven de beursvloer van de Nationale Sport Vakbeurs in Gorinchem. Voor de meeste leden is het vroege tijdstip geen probleem, zij zijn dit gewend. 39 BSNC-leden waren aanwezig en stemden met grote meerderheid in met de voorstellen die het bestuur op de agenda had gezet. Nadat deze door voorzitter Edward van der Geest, penningmeester Ron Leppers en verenigingsmanager Hans Arends waren toegelicht en de vragen van leden waren beantwoord.

Voorzitter Edward van der Geest begon de vergadering met positieve woorden: “We hebben de wind mee”. Afgelopen week kwam namelijk de langverwachte toezegging van het ministerie van VWS voor een extra subsidie voor de vereniging voor de komende twee jaar. Hiermee kan de BSNC zich nog veel meer inzetten voor duurzaamheid en de verkenning voor verbreding van de BSNC met de binnensport. Een meerderheid van de aanwezigen stemde ook in met deze verkenning. Daarnaast was er ook een ruime meerderheid voor de voorstellen om de BSNC-structuur te vereenvoudigen en de slagvaardigheid daarmee te vergroten en met de introductie van het partnerlidmaatschap (gemeenten en maatschappelijke organisaties) met ingang van 2023, naast het bestaande bedrijfslidmaatschap (marktpartijen). Met de bijbehorende contributiebedragen werd ook ingestemd.

Vaste agendapunten tijdens de najaars-ALV zijn het jaarplan 2023 en de begroting 2023. Hiermee is door de aanwezige leden bij acclamatie ingestemd.

Ook stemden de aanwezige leden in met een tweede bestuurstermijn voor bestuurslid Bas Reinds en met het toetreden van Gosewin Bos tot de Raad van Advies. Daarmee bestaat de Raad van Advies tot de najaars-ALV 2023 uit Kees Haaksman, Paul van der Kraan, Mijke Sluis en Gosewin Bos. Kees Haaksman kondigde zijn afscheid aan en concentreert zich de komende tijd op de overdracht van zijn taken en kennis en ervaring aan de zittende leden van de Raad van Advies.

Het BSNC-bestuur is verheugd met de uitkomsten van deze ALV, waarin een vernieuwde basis is gelegd voor een gezonde toekomst van de BSNC. Een beloning voor alle leden die hier de afgelopen periode veel tijd en energie in hebben gestoken.

Via de link kan de ALV-presentatie worden gedownload.

  Bas Reinds   

Gosewin Bos

Meer nieuws