Wil jij als pionier werken aan chemievrij sportveldbeheer?

Sportkoepel NOC*NSF en de Natuur- en Milieufederaties hebben samen het ‘Plan van Aanpak Chemievrij Beheer Sportvelden’ ontwikkeld. Doel is om voor 2020 alle sportvelden te beheren zonder gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Precies zoals is afgesproken binnen de Green Deal Sport, die ook BSNC heeft ondertekend. NOC*NSF en de federaties zoeken partners die mee willen pionieren.

Als partner in het project hebben deelnemende organisaties de kans van dichtbij ervaring op te doen én een serieuze bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van chemievrij beheer van sportvelden. Ze vervullen een voortrekkersrol en kunnen succesvolle resultaten delen.

Praktijkkennis

Sportkoepel NOC*NSF en Natuur- en Milieufederaties verwerven in de aanloop naar 2020 praktijkkennis door het uitvoeren van proefprojecten met alternatieve methoden. Inzet hierbij is te zorgen voor een snelle en makkelijke  omschakeling naar chemievrij beheer van sportvelden. Een proces waarbij veel verschillende partijen betrokken zijn: van gemeenten en sportverenigingen tot aannemers en vrijwilligers. Vooralsnog is er (nog) geen sprake van één duidelijk omschreven ‘recept’ voor de overgang. NOC*NSF en de Natuur- en Milieufederaties houden daarom in het plan van aanpak rekening met de diversiteit in het beheer. Dat gebeurt door per provincie drie pilotprojecten te selecteren en vervolgens drie jaar intensief te volgen en te begeleiden.

Deze projecten vormen de kennisbank voor het uitzetten van chemievrij beheer naar de rest van de provincie. Dit gebeurt door actieve uitwisseling van kennis en zogeheten ‘best-practices’. Daarnaast worden de resultaten tussen de diverse provincies regelmatig gedeeld en direct gebruikt in andere proefprojecten. Binnen het project ‘Schoon Water voor Brabant’ heeft deze beproefde en praktische aanpak zijn vruchten al afgeworpen.

Partner worden?
Meer vragen over het partnerschap met NOC*NSF en de Natuur- en Milieufederaties? Neem dan contact op met één van de projectleiders: Vanessa Mommers: (06) 12 61 46 08) of John Vermeer: (06) 12 57 98 79 van de Brabantse Milieufederatie.

 

 

 

Meer nieuws

Plaats een reactie