BSNC en KNVB werken aan convenanten

Naar aanleiding van de Zembla-uitzending is bij veel gemeenten en verenigingen onrust ontstaan. Ondanks het feit dat zowel het RIVM als de KNVB aangeven dat er geen gezondheidsrisico’s zijn en er geen aanleiding is te stoppen met voetballen op kunstgras, zien we dat er meerdere initiatieven op gang komen om het SBR (het bewuste infillmateriaal uit gemalen autobanden) uit de toplaag te verwijderen. Het gaat dan onder andere om het omwisselen van SBR naar een alternatief infillmateriaal zoals kurk, EPDM of TPE. We zien ook dat op sommige locaties de aanlegprocedures voor een nieuw veld zijn stopgezet.

BSNC en KNVB zien het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid om voor beide situaties procedures te ontwikkelen om te waarborgen dat er geen onomkeerbare stappen worden gezet die ten koste gaan van de kwaliteit, veiligheid en de bespeelbaarheid van de velden. Daarom werken we momenteel aan het opstellen van meerdere convenanten met protocollen en afspraken met marktpartijen om dit te voorkomen. Het convenant/protocol is er om te zorgen dat de eigenaar/gebruiker niet van de regen in de drup belandt en het proces van dispensatie eenvoudig te doorlopen is. Bij het omwisselen van SBR naar een alternatief infillmateriaal is de kans zeer aanwezig dat dit effect heeft op sporttechnische eigenschappen, garanties, onderhoud en levensduur van het kunstgrassysteem. Met behulp van het convenant/protocol wordt een “oplossing” gezocht ook voor de langere termijn en niet alleen voor de korte termijn.

Op 1 november hebben wij onze leden geïnformeerd over de inhoud van de convenanten.  We adviseren u dringend om voor die tijd nog geen maatregelen te nemen. Bent u betrokken bij een veld in aanleg waar men overweegt een ander infillmateriaal in te brengen dan oorspronkelijk voorgenomen? In dat geval adviseren we u dit per direct te melden bij de KNVB zodat problemen ten aanzien van de goedkeuring worden voorkomen.

Aannemers en leveranciers die zich willen verbinden aan de convenanten kunnen ze daarvoor aanmelden bij de BSNC.

Meer nieuws

Plaats een reactie